NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY 

Hledáme zástup do školní jídelny na pozici pomocná kuchařka s nástupem ihned.Jedná se o celý úvazek.Předpokládaná doba zástupu - dva měsíce.Bližší informace v kanceláři ŠJ Vančurova.telefon: 728 144 086

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastní veletrhu vzdělávání na Družbě v Hodoníně. Veletrh nabízí ucelenou nabídku škol z blízkého i vzdálenějšího okolí a může našim dětem pomoci ujasnit si, kterým profesním směrem by chtěly v budoucnu směřovat. Vstupenka stojí 10,- Kč pro žáky a 20,- Kč pro rodiče v případě, že by se chtěli na veletrh podívat odpoledne se...

Haloween

14.10.2021

Školní parlament pořádá ve škole Haloween se zajímavými soutěžemi pro děti.

Sběr papíru

27.09.2021

Ve čtvrtek 14. října pořádáme sběr papíru. Kontejner přistaví TESPRA vlevo vedle brány u fotbalového hřiště s umělým povrchem.

V kamionu na parkovišti u "Lipovky" si deváťáci vyzkoušeli digitální řemesla. Mohli si vytisknout předměty na 3D tiskárně, potisknout trička a vyrobit předměty z plastu a dřeva.

V hodině občanské výchovy k nám přišel veterán z Afghánistánu a mluvil s dětmi o svých zážitcích z této neklidné země. Respektujeme, že nechtěl uvést ani jméno, ani zveřejnit obličej.

1. září k nám nastoupilo šedesát jedna prvňáků. Pasování proběhlo za účasti zástupců města Hodonína. Bude zajímavé sledovat naše nové přírůstky na cestě za vzděláním. V prvních dnech mohou rodiče své děti doprovázet. Časem malí školáci získají větší samostatnost a věříme, že se rychle zorientují a bude se jim u nás líbit.

Těšíme se na návrat našich žáků do školy. Všichni žáci vstupují do školy hlavním vchodem a respektují platná opatření (viz níže).

vzhledem k aktuálně probíhající II. etapě rekonstrukce elektroinstalace na naší základní škole je horní patro u ředitelny mimo provoz. Sekretariát a ekonomický úsek jsme provizorně přesunuli do kanceláře školní jídelny.