NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY 

Vážení rodiče, s ohledem na rotační výuku, která aktuálně probíhá na prvním stupni, jsme se rozhodli upravit úplatu za školní družinu na částku 60 Kč/týden. Rodiče tak budou nově hradit pouze za týdny, kdy jejich dítě ŠD navštěvuje, tzn. např. za duben zaplatí rodiče prvňáků a čtvrťáků 2 týdny x 60 Kč, oproti tomu rodiče druháků a třeťáků zaplatí...

Milí žáci, vážení rodiče, kolegové, za poslední školní rok se část interiéru naší školy změnila k nepoznání. Proměnou prošly nejen odborné učebny, ale také chodby a technické vybavení. Máme z toho upřímnou radost a věříme, že až bude škola zrekonstruována celá, budete i vy s výsledkem spokojeni!

V pondělí 12. dubna 2021 se část žáků hodonínských základních škol vrátila do lavic. Otevření škol však dle nařízení MŠMT a MZ provázelo povinné antigenní testování na covid-19. Na naší škole nastoupili k prezenční výuce žáci prvních, čtvrtých a pátých tříd. Všichni testovaní žáci měli výsledek testu negativní, a tak se po dlouhé době mohli všichni...

od pondělí 12. dubna 2021 se rozhodnutím vlády vrací část žáků základních škol k prezenční výuce. V první fázi návratu žáků do škol se jedná o žáky prvního stupně. Výuka bude probíhat po celých třídách, a to střídavě - týden prezenční výuka, týden distanční. V jednom týdnu tak bude do školy chodit 9 tříd, ve druhém 6 a...

Dnešním dnem bylo započato pravidelné testování zaměstnanců naší školy na přítomnost viru COVID-19. Vzhledem k tomu, že máme v našich řadách i diplomované zdravotní sestry, probíhalo celé testování pomocí antigenních testů naprosto bez problémů a na profesionální úrovni. Všem byl proveden stěr z okraje nosu a změřena tělesná teplota. Oproti jiným...

Vzhledem k současné situaci proběhne zápis do 1. tříd pouze elektronicky (bez přítomnosti dětí a rodičů ve škole). Na stránce ZÁPIS DO 1. TŘÍD jsme pro vás připravili veškeré informace. Najdete zde vše o formě a postupu zápisu, ale také kritéria přijetí a jejich vyhodnocení. Rodiče, kteří budou žádat o odklad školní docházky, zde mají k...

Současná situace okolo pandemie a s ní spojený omezený sociální kontakt žáků, učitelů a rodičů s sebou přináší logicky celou řadu otázek, na které hledáte odpovědi. Protože se nám pomalu blíží "on-line" čtvrtletí, rozhodli jsme se sepsat Vaše často kladené otázky do jednoho článku, kde se Vám na ně pokusíme odpovědět. Vyvstanou-li z on-line schůzek...

aktuální situace nám bohužel neumožňuje v letošním roce uspořádat lyžařský kurz ani v náhradním březnovém termínu. Řada provozovatelů vleků už sezónu v podstatě po vyhlášení aktuálně platných opatření ukončila, a tak je šance na náhradní termín v letošním roce rovna nule. LVK 2021 se tímto definitivně ruší.

jak již víte ze sdělovacích prostředků, vláda přijala od 1. března 2021 nová opatření, která se bezprostředně dotýkají také školství. Do odvolání se ruší prezenční výuka 1. a 2. tříd a přechází na výuku distanční. Bližší podrobnosti o systému distanční výuky těmto žákům a jejich zákonným zástupcům sdělí nejpozději v pondělí jejich třídní...

Vláda na svém jednání dne 7. ledna schválila prodloužení platných opatření v oblasti školství až do 22. ledna 2021. Do školy tak nadále budou chodit pouze žáci 1. a 2. ročníků a na naší škole rovněž žáci, jejichž rodiče pracují ve složkách integrovaného záchranného systému. Ostatní žáci pokračují v distanční výuce.