Vítejte na webu naší školy!

NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY 


pokud jste osoby samostatně výdělečně činné a zůstali jste s dětmi doma v době mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, máme tu pro Vás aktuální informace:

formulář pro ošetřovné dětí do 13 let máme. Pokud máte zájem, pošlete jméno a třídu dítěte, na které chcete žádat, na reditelstvi@zsvancur.cz.

Přípravná třída je dle novely Školského zákona určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky a na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je jim doporučeno zařazení do přípravné třídy, a dále pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

po domluvě s cestovní kanceláři jsme se rozhodli, že plánovaný zájezd do Anglie se ruší. Podrobné informace Vám byly doručeny elektronickou poštou od Mgr. Létalové.

Probíhající projekty:

Partneři školy: