NEJNOVĚJŠÍ PŘÍSPĚVKY 

vzhledem k aktuálně probíhající II. etapě rekonstrukce elektroinstalace na naší základní škole je horní patro u ředitelny mimo provoz. Sekretariát a ekonomický úsek jsme provizorně přesunuli do kanceláře školní jídelny.

Děkujeme za Vaši spoluúčast ve volbách, které se uskutečnily na přelomu května a června. Rádi bychom Vás informovali o výsledcích voleb za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky. Na výsledek zástupců za zřizovatele teprve čekáme. Jména zvolených členů budou uvedeny v abecedním pořadí. Jsme rádi, že nově zvolení zástupci své členství...

Ministerstvo zdravotnictví svým mimořádných opatřením vydaným s platností od 8. června upravilo podmínky, které je nutné dodržet při výuce ve školách. Nově již žáci, studenti ani pedagogičtí pracovníci nemusí mít ve třídě při výuce nasazenou ochranu dýchacích cest - tedy roušku nebo respirátor. Ve společných prostorách (na chodbách, sociálních...

V uplynulých týdnech jste možná zaznamenali čilý ruch na pozemku školy v místech, kde dlouhé roky stála pouze ne příliš často využívaná venkovní učebna. Její okolí se začalo proměňovat díky projektu "Jedlá zahrada ZŠ Hodonín, Vančurova" financovaného ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Vážení rodiče, i přes enormní snahu jsme bohužel nezískali potřebné souhlasy od dostatečného množství zákonných zástupců žáků. K dnešnímu dni nám tak stále chybí více než 70 souhlasů ze 600. Po prodiskutování celé situace přímo s Ministerstvem školství jsme tedy nuceni PCR testování prozatím odložit. Kombinace dvou metod testování při těchto...

Od pondělí 24. května se všichni žáci základních škol v ČR vrací k běžné prezenční výuce, kterou naposledy v této podobě zažili v říjnu 2020. Vyučování bude probíhat dle rozvrhů ze září 2020, ovšem s drobnými úpravami. Tyto rozvrhy budou přístupné všem žákům v systému Bakaláři během víkendu.

Vážení rodiče,rádi bychom Vám touto cestou poděkovali za Vaši rychlou reakci a přístup k udělení souhlasů s PCR testováním.V tuto chvíli se nám vrátilo zpět celkem 470 souhlasů a 24 nesouhlasů s testováním metodou PCR. Dalších 17 rodičů sice formulář vyplnilo, nicméně nezaškrtlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí - tyto zákonné zástupce postupně...

Ředitel Základní školy Hodonín, Vančurova 2, příspěvkové organizace vyhlašuje volby do školské rady pro tříleté funkční období (červenec 2021 - 2024). Volby členů školské rady budou realizovány dálkovou formou přes systém Bakaláři, a to nepřímým volebním hlasováním. Volba volitelů jednotlivých tříd proběhne přes platformu Bakaláři.

žáci některých tříd již dnes obdrželi informace, které souvisí s naším úsilím změnit druh testování žáků a zaměstnanců na naší škole z aktuálně používaného antigenního testování na testování pomocí PCR analýzy. Důvodů k tomuto kroku máme hned několik a prostřednictvím tohoto článku bychom Vám je rádi prezentovali.

Vážení rodiče, od 10. května je plánován návrat žáků 2. stupně do škol. Žáci prvního stupně pokračují v rotační výuce dle již zavedeného rozvrhu. Výuka na druhém stupni bude probíhat po celých třídách (skupinách), a to také střídavě - týden prezenční - týden distanční výuka. Od pondělí 10. května nastupují žáci 6. a 8. ročníku, od 17. května je...