Kdo je kdo v naší škole...

Pedagogický sbor

Vedení školy

Mgr. Andrej Pavlíků

Ředitel školy

tel. +420 724 339 753 reditelstvi@zsvancur.cz

Mgr. Martin Fiala

Zástupce ředitele pro II. stupeň

tel. +420 777 529 269 zastupce@zsvancur.cz

Mgr. Jaroslava Kurzová

Zástupce ředitele pro I. stupeň

tel. + 420 518 321 387

kurzova@zsvancur.cz

Učitelé 1. stupně

 • 1. A - Mgr. Kristína Kudrnová
 • 1. B - Mgr. Eliška Kvapilová
 • 1. C - Mgr. Beata Kulyková
 • 2. A - Mgr. Alena Štípská
 • 2. B - Mgr. Magda Vágnerová
 • 2. C - Mgr. Blanka Mlýnková
 • 3. A - Mgr. Zdeňka Jahodová
 • 3. B - Mgr. Kateřina Maňáková
 • 3. C - Mgr. Petra Trýsková
 • 4. A - Mgr. Jana Kaprová
 • 4. B - Mgr. Ladislav Mlejnek
 • 4. C - Mgr. Eva Veselá
 • 5. A - Mgr. Jana Ambrožová
 • 5. B - PaedDr. Zuzana Letnická
 • 5. C - Mgr. Jana Valuchová

Učitelé 2. stupně

 • 6. A - Mgr. Martin Fiala
 • 6. B - Mgr. Josef Krištof
 • 6. C - Mgr. Pavel Zemánek
 • 7. A - Mgr. Ivona Šerešová
 • 7. B - Mgr. Lenka Štukavcová
 • 7. C - Mgr. Marek Veselka
 • 8. A - Mgr. Lucie Julínková
 • 8. B - Mgr. Zbyněk Seménka
 • 9. A - Mgr. Ivan Antoš
 • 9. B - Mgr. Stanislava Veverková
 • 9. C - Mgr. Zdeňka Létalová

Netřídní učitelé

 • Mgr. Daniela Burianová (vedoucí poradenského pracoviště)
 • Mgr. Dagmar Čejková (prevence sociálně patologických jevů)
 • RNDr. Jindřiška Frídlová (koordinátor EVVO)
 • Ing. Radka Rzeszutková (učitelka na II. stupni)
 • Mgr. Ludmila Holinková (učitelka na I. stupni)
 • Mgr. Danuše Kubišová (učitelka na II. stupni)
 • Mgr. Hana Pavlíků (učitelka na II. stupni)
 • Mgr. Taťána Bajáková (koordinátorka ICT)
 • Ing. Lubor Hajduch (učitel na II. stupni)
 • Ing. Kristýna Šimková (učitelka na II. stupni)
 • Bc. Nelly Handlová (učitelka na II. stupni a speciální pedagog)

Asistentky pedagoga

 • Vendula Baldriánová
 • Mgr. Marta Jakubová
 • Dagmar Herníková
 • Žaneta Svěráková
 • Denisa Szabó
 • Iveta Štauderová
 • Mgr. Zuzana Ondrouchová, DiS
 • Lenka Říhová
 • Lenka Dobešová
 • Blanka Hubačková
 • Zuzana Morávková

Vychovatelky školní družiny

 • Vladimíra Procházková (vedoucí vychovatelka)
 • Bc. Jitka Beštová
 • Gita Hubáčková
 • Vendula Baldrianová
 • Jana Procházková
 • Světlana Štukavcová
 • Mgr. Zuzana Ondrouchová, DiS

Školní poradenské pracoviště

 • Mgr. Daniela Burianová (vedoucí pracoviště)
 • Mgr. Dagmar Čejková (prevence sociálně patologických jevů)
 • Bc. Nelly Handlová (speciální pedagog)
 • Václav Šašinka (školní psycholog)

Ekonomičtí a provozní zaměstnanci školy

Ekonomičtí zaměstnanci

 • Ing. Simona Babcová (ekonomka)
 • Bronislava Indrová (sekretariát)

Provozní zaměstnanci a úklid

 • Jiří Procházka (školník)
 • Jaroslava Hiclová (uklizečka)
 • Vladimíra Láncová (uklizečka)
 • Milena Podlasová (uklizečka)
 • Monika Tokošová (uklizečka)
 • Denisa Hladilová (uklizečka)
 • Naděžda Chaloupková (uklizečka)

Zaměstnankyně školní kuchyně

 • Blanka Piťová (vedoucí školní kuchyně)
 • Eva Zubatá (administrativní pracovnice)
 • Silvie Brhelová (hlavní kuchařka)
 • Marta Úlehlová 
 • Vlasta Poláchová 
 • Jana Filípková 
 • Martina Nejedlíková 
 • Ivana Žalčíková 
 • Ivana Mauerová 
 • Jitka Mikulicová 

Odloučené pracoviště ZŠ Mírové náměstí

 • Ladislava Jelínková
 • Františka Ilčíková
 • Božena Jarošová
 • Anna Kapitánová

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Mgr. Alena Straubová

advokátka

Smetanova 8, CZ 602 00 Brno telefon: +420 541 556 155 

e-mail: office@akstraubova.cz