Výsledky zápisu do 1. tříd

Vážení zákonní zástupci, 

pokud jste našli u svého dítěte text "správní řízení přerušeno", je potřeba dodat do školy příslušné dokumenty, aby mohlo být učiněno vyhodnocení vlastního řízení. Někteří prozatím nedoložili všechna potřebná doporučení pro odklad povinné školní docházky, jiní prozatím nemají doloženo doporučení o předčasném nástupu do školy. Tyto materiály by měla mít škola k dispozici do 31. května 2021.

Chápeme, že termíny v poradnách jsou vzdálené, proto vyčkáváme s Vámi.


Otvíráme tři třídy pro školní rok 2021/2022

Pro školní rok 2021/2022 bude naše škola otvírat tři třídy. 
Předpokládáme, že v těchto třídách budou třídnictvím pověřeny tyto učitelky:
1. A Mgr. Jana Ambrožová
1. B PaedDr. Zuzana Letnická
1. C Mgr. Jana Valuchová

Setkání 27. května 2021

Pokud epidemiologická situace bude příznivá, plánujeme setkání zákonných zástupců a školy. Při tomto setkání Vám bude předáno Rozhodnutí o přijetí žáka, přístupová hesla do vnitřního komunikačního systému školy, přihlášky ke stravování aj.  Zároveň se Vám představí budoucí třídní učitelky, vedoucí vychovatelka ŠD a vedení školy. 

Harmonogram setkání:

1. A v 16.00 hodin

1. B v 16.30 hodin

1. C v 17.00 hodin

Místo setkání:

Terasa školy u školní družiny. Přístup přes branku u hřiště do "věže ŠD". Místo setkání bude vyznačeno.

Těšíme se na setkání s Vámi.