.

Výroční zprávy

Na tomto místě najdete výroční zprávy naší školy za poslední roky.

V nich najdete všechny základní údaje o naší organizaci - přehled oborů vzdělávání, rámcový popis personálního zabezpečení školy, údaje o zápisech k povinné školní docházce, údaje o výsledcích vzdělávání žáků, údaje o prevenci sociálně patologických jevů, údaje o dalším vzdělávání pedagogů a krom jiného rovněž údaje o aktivitách a prezentaci naší školy na veřejnosti. Povinně zde zveřejňujeme také rozpočet a realizované projekty.