Stránky tříd - 1. stupeň

Vítejte na webových stránkách třídy V.C

Třídní učitelka Mgr. Beata Kulyková, od 6. 11. 2019 Mgr. Jana Jadámková

e-mail: beak@seznam.cz

            jadamkova@email.cz

Vážení rodiče, během mého zastupování ve třídě V.C vám budu zde zapisovat vzkazy, domácí úkoly a probrané učivo pro nepřítomné žáky.  J. Jadámková

Na základě domluvy s vaší třídní učitelkou budou příští týden děti psát čtvrtletní písemné práce z matematiky ( úterý 12. 11. ) , českého jazyka ( čtvrtek 14. 11. ) a opakovací test z přírodovědy ( středa 13. 11. ).

Matematika - zaokrouhlování čísel, převody jednotek délky, slovní úlohy, počítání zpaměti, písemné sčítání odčítání, násobení a dělení, konstrukce trojúhelníku

Přírodověda - opakování z učebnice od str. 19 po str. 22

Český jazyk - místo diktátu doplňovací cvičení, slovní druhy, rod, číslo, pád a vzor podst. jmen, osoba, číslo a čas u sloves, podmět a přísudek, slova mnohoznačná, zdvojené souhlásky. Slovotvorný rozbor a stavbu slov ještě s dětmi znovu proberu.

Probrané učivo od středy 6. 11. do pátku 8. 11.

Český jazyk - opakování zdvojených souhlásek, předpony s-, z,- vz-, str. 35 cv. 1, 2, str. 36 cv. 3, 4, 5                                                                                                                                                      Matematika - matematické pohádky, G - kružnice a kruh str. 39, slovní úlohy a písemné násobení, učebnice str. 37 cv. 17, 18, 19, 20, 21, 22

Přírodověda - Půda, učebnice str. 23, 24                                                                                           Hudební výchova - česká hymna, naučit slova zpaměti, znát autora textu i hudby a ve které hře poprvé zazněla                                                                     

12. 11.  - návštěva knihovny, půjčené knihy a průkazku s sebou.

Do výtvarné výchovy přinést brčko.

Probrané učivo v pondělí 11. 11.

Český jazyk - předpony s-, z-, vz-, učebnice str. 36 cv. 6, str. 37 cv. 7, volný list cv. 1, 2, 3, 4

Matematika - příprava na čtvrtletní práci, učebnice str. 37 cv. 24, 25, str. 38 cv. 26 až 29

Domácí úkol  - učebnice str. 38 cv. 31 poslední 4 příklady

Anglický jazyk ( skupina p.uč. Jadámkové) - PS str. 13 cv. 7, učebnice str. 18 cv. 1

Domácí úkol - PS str. 13 cv. 8 na úterý 12. 11., nová slovíčka PS str. 74 2 B na pátek 15. 11.