Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 5. B

Třídní učitelka: Mgr. Eliška Kvapilová

e-mail třídy: jsmeskolaci@seznam.cz a  kvapilova@zsvancur.cz

Abeceda peněz

Dne 4. 12. 2018 žáci IV. zakončili vánočním jarmarkem v České spořitelně projekt Abeceda peněz. 

Při práci na projektu zdokonalili své schopnosti v oblasti výroby, ekonomiky i reklamy. Dohromady získali prodejem svých výrobků částku 16 100,- Kč, kterou přispějí na školu v přírodě. Děti na projektu pracovaly od září až do prosince a získaly zkušenost, že vydělat peníze není vůbec snadné.

Třída IV. B děkuje všem, kteří přišli a zakoupili si naše produkty.

Abeceda peněz s Českou spořitelnou

Žáci čtvrtých ročníků naší školy se letos stanou podnikateli.

 Zúčastníme se nového projektu na rozvoj finanční gramotnosti s názvem Abeceda peněz. Děti si zvolí ředitele a název podniku, vymyslí a zrealizují vlastní podnikatelský plán a před Vánocemi budou své produkty prodávat v budově České spořitelny.
Třída IV.B získané prostředky investuje do školy v přírodě. 

4. B jezdí bezpečně

V úterý 18. 9.absolvovali žáci IV.B praktickou část dopravní výchovy na dopravním hřišti naší školy. Vyzkoušeli si, jak zvládat dopravní situace podle pravidel silničního provozu. Děti, které zvládly projet dopravní hřiště bezchybně podle pravidel, získaly malou odměnu.