Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 4. C

Třídní učitelka: Mgr. Jana Valuchuvá

e-mail: valuchovaj@seznam.cz

Paní učitelka používá již od prvního ročníku na komunikaci s rodiči webových stránek třídy na adrese: https://zoopark.tridnistranky.cz

Princátka z Milotic

Konec školního roku je na dohled, a tak začínají děti se svými učiteli jezdit na školní výlety. Děti z 1. tříd se rozhodly pro zámek v Miloticích. Při prohlídce zámku se z děvčat staly krásné princezny a z chlapců udatní princové. Všechny děti si to užily a zůstanou jim hezké vzpomínky. (26. 9. 2018)

Bruslení

Celý leden s únor chodí děti 3. tříd bruslit na zimní stadion v Hodoníně. Cílem bylo zdokonalit se v technice bruslení, aby se z vratkých a roztřesených postav staly bytosti suverénně se pohybující. Ve čtvrtek 7. února tam děti dorazily opět - i se svými učitelkami, asistentkami, podporovány ještě dvěma trenérkami. Nejen že se hodně naučily, ale užily si i spoustu zábavy při volném bruslení. 

(11. 3. 2019)

Svátek matek

se pro děti z 1. C stal příležitostí ke slavnostnímu setkání ve škole. Děti maminkám zazpívaly, zarecitovaly a předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Poslední obavy dětí, zda to dobře dopadne, se rozplynuly v pořádné porci dortu.