Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 3. C

Třídní učitelka: Mgr. Eva Veselá

e-mail: eva.studio.ev@gmail.cz

Tato třída po dohodě s rodiči zveřejňuje své informace na portálu zsvancur.bakalari.cz

Podzimníčci z naší třídy jsou výrobky rodin, skupin i jednotlivých žáků. Nádherné práce! Děkuji všem, kteří se podíleli :)

Ukázka prací - výtvarná výchova

Položka
Položka
Položka

My rádi čteme...

Čtecí strom 3.C - Rádi a pravidelně navštěvujeme knihovnu a předáváme si informace o přečtených knížkách. Kdo dříve naplní svoji knihovničku přečtenými knížkami?

Výukový program v ZOO

Navštívili jsme výukový program v ZOO Hodonín. Byl to úžasný den. Cestu tam jsme spojili s výukou učiva dopravní výchovy a namalovali mapu od školy až k ZOO. Dětem se tak lépe spojila teorie s praxí. Primáti a jejich krmení byla velká odměna.


Matematika

Vyučující: Mgr. J. Kurzová