Stránky tříd - 1. stupeň

Naše třída - 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kaprová

e-mail: kaprova@zsvancur.cz

Je nás 25 žáků, z toho 12 dívek.

Týdenní plán :               -

ČJ -  s - ;           PS - s. -

      - čít. - s. -

M - s. -

AJ - CB - p. -  ;    AB - p. -

VL - s. -

_______________________________

DÚ :  -

                                          

     

UČENÍ DOMA :  -

 

Jiné možnosti nám ukazují nové cesty...

                     Důležité informace :

Dětem a rodičům přeji úspěšný nový školní rok! .

AKCE   :    -_____________________________________________________________________________________

 

Matematika

Vyučující: Mgr. J. Kurzová


Výtvarné umění kultivuje osobnost

Návštěva naší galerie výtvarného umění byla pro děti bezesporu nevšedním zážitkem. Architektonicky je budova sama velmi významná a příjemný prožitek je pak umocněn výtvarnými a sochařskými díly, které má návštěvník možnost zhlédnout.

Děti ze druhé třídy bedlivě naslouchaly doprovodnému slovu k programu nazvanému Galerie folklorní. Měly příležitost vnímat originální umělecká díla s jejich zachyceným okamžikem, barvami a osobitou atmosférou. Mnohé děti si tak uvědomily, že to, čemu se rády ve škole věnují - malování, kresbě či jinému tvoření s různorodým materiálem, je možné dovést až k dokonalosti a mistrovství. Navíc nepřijímaly nové informace jen pasivně, ale zamýšlely se nad různými tématy, které, jak později zjistily, s výtvarnými díly úzce souvisely. Byla to témata jako práce, jarmark, pouť a nebo jízda králů... Ne všechny pojmy byly dětem blízké a známé. Otevřel se jim nový obzor i pohled do historie.
Děti zaujala také tvořivá činnost, při které společně vytvářely výjevy související s danými tématy. Příjemnou tečkou byla navíc možnost prohlédnout si řadu uměleckých děl různorodých uměleckých stylů a různých autorů.

Máme rádi knihy

Žáci druhé třídy si v knihovně povídali o známých postavičkách večerníčků a pohádek.

Nejprve ve skupinách vyhledávali názvy a jména těchto netradičních hrdinů a pak prezentovali své oblíbené postavy popisem jejich zevnějšku, charakterových a povahových vlastností, zatímco ostatní skupiny musely jejich jména uhodnout. Děti si tak tříbily své znalosti, rozvíjely si představivost, učily se vnímat druhého člověka a navíc si zlepšovaly vyjadřovací schopnosti. Na závěr se již nemohly dočkat, až si vyberou knihu se svou sympatickou a zábavnou bytostí či oblíbeným zvířátkem.