Stránky tříd - 1. stupeň

Naše třída - 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kaprová

e-mail: kaprova@zsvancur.cz

Je nás 25 žáků, z toho 12 dívek.

Týdenní plán :           23. 3. - 27. 3.

ČJ - s. 83 - 84 ;           PS 2. díl - s. 21 - 22

      - pís. - s. 12 - 13 ;  čít. - s. 118 - 119

M - s. 109 - 111, 113 ; 

AJ - (CB - p. 46 - 48 ;    AB - p. - 60 - 62)

PRV - s. 48 - 49, 54 - 55

_______________________________

DÚ :  viz Bakaláře : úkoly zadány na celý   týden

                                          

     

UČENÍ DOMA :  komunikace bude probíhat v prostředí Bakalářů, kam vám budu zasílat podrobné informace k denním úkolům v týdenním plánu a užitečné odkazy.

                     Důležité informace :                                    AKCE   :    26. 3. - 15 - 17 h.  - projekt čtenářská gramotnost ( Měsíc knihy ), I.stupeň


Příprava k projektu Měsíce knihy :
- 26. 3. 15 - 17 h. v prostorách I. stupně naší školy
- libovolný obrázek - inspirace H. Zmatlíková ( možnosti - vytištěný, namalovaný, nakreslený, obkreslený)
- libovolné předměty k zapůjčení na výstavu ( inspirované předními ilustrátory - památníčky, krabičky, složky,       puzzle, hračky, kufříky, pohlednice, známky...)
- máte - li volná klubíčka vlny k zapůjčení, děkujeme ( k aktivitě házení klubíček - inspirace kocourem   Modroočkem)
- nápady a pomoc v jakékoliv formě vítány : )
_____________________________________________________________________________________
- přinést šátek, drátěnku (PVC) do TV
- kontrola informací a domácích úkolů v deníčku, kontrola vypracovaných úkolů - vyskytují se chyby :(
- kontrola pomůcek do výuky, kontrola kružítka
- opravy diktátů ( prosím o dohled, někteří žáci mají chyby i v opravě)
- procvičování učiva matematiky, českého jazyka, prvouky - zdroj web. stránky Rysava.webnode, Skolakov, Moje čeština, online cvičení aj.
 

Matematika

Vyučující: Mgr. J. Kurzová


Výtvarné umění kultivuje osobnost

Návštěva naší galerie výtvarného umění byla pro děti bezesporu nevšedním zážitkem. Architektonicky je budova sama velmi významná a příjemný prožitek je pak umocněn výtvarnými a sochařskými díly, které má návštěvník možnost zhlédnout.

Děti ze druhé třídy bedlivě naslouchaly doprovodnému slovu k programu nazvanému Galerie folklorní. Měly příležitost vnímat originální umělecká díla s jejich zachyceným okamžikem, barvami a osobitou atmosférou. Mnohé děti si tak uvědomily, že to, čemu se rády ve škole věnují - malování, kresbě či jinému tvoření s různorodým materiálem, je možné dovést až k dokonalosti a mistrovství. Navíc nepřijímaly nové informace jen pasivně, ale zamýšlely se nad různými tématy, které, jak později zjistily, s výtvarnými díly úzce souvisely. Byla to témata jako práce, jarmark, pouť a nebo jízda králů... Ne všechny pojmy byly dětem blízké a známé. Otevřel se jim nový obzor i pohled do historie.
Děti zaujala také tvořivá činnost, při které společně vytvářely výjevy související s danými tématy. Příjemnou tečkou byla navíc možnost prohlédnout si řadu uměleckých děl různorodých uměleckých stylů a různých autorů.

Máme rádi knihy

Žáci druhé třídy si v knihovně povídali o známých postavičkách večerníčků a pohádek.

Nejprve ve skupinách vyhledávali názvy a jména těchto netradičních hrdinů a pak prezentovali své oblíbené postavy popisem jejich zevnějšku, charakterových a povahových vlastností, zatímco ostatní skupiny musely jejich jména uhodnout. Děti si tak tříbily své znalosti, rozvíjely si představivost, učily se vnímat druhého člověka a navíc si zlepšovaly vyjadřovací schopnosti. Na závěr se již nemohly dočkat, až si vyberou knihu se svou sympatickou a zábavnou bytostí či oblíbeným zvířátkem.