Stránky tříd - 1. stupeň

Naše třída - 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kaprová

e-mail: kaprova@zsvancur.cz

Je nás 25 žáků, z toho 12 dívek.

Týdenní plán :         20. 1. - 24. 1.

ČJ - s. 60 - 63 ; PS 2.díl - s. 6,7

      - pís. po s. 29 - 32 ;  čít. - s. 82 - 87

M - s. 75 - 79

AJ - CB - p. 38 - 39 ; AB - p. - 47 - 50

PRV - s. 34 - 37


 

      

Důležité informace :

AKCE :  25. 2. školní kolo recitační soutěže ( přednes - max. 3 sloky)

- libovolný obrázek - inspirace H. Zmatlíková ( možnosti - vytištěný, namalovaný, nakreslený, obkreslený)
- prvouka - obrázky ( koloběh vody, půda)
- vypracovat chybějící úkoly v PS 1. díl ČJ, odevzdat ke kontrole
- dokončit a odevzdat čtenářský deník
- kontrola podpisů v žákovské knížce 
- opravy diktátů !
- procvičování učiva matematiky, českého jazyka, prvouky - zdroj web. stránky Rysava.webnode, Skolakov, Moje čeština, online cvičení aj.
30. 1. - vysvědčení
31. 1. - pololetní prázdniny

Matematika

Vyučující: Mgr. J. Kurzová


Výtvarné umění kultivuje osobnost

Návštěva naší galerie výtvarného umění byla pro děti bezesporu nevšedním zážitkem. Architektonicky je budova sama velmi významná a příjemný prožitek je pak umocněn výtvarnými a sochařskými díly, které má návštěvník možnost zhlédnout.

Děti ze druhé třídy bedlivě naslouchaly doprovodnému slovu k programu nazvanému Galerie folklorní. Měly příležitost vnímat originální umělecká díla s jejich zachyceným okamžikem, barvami a osobitou atmosférou. Mnohé děti si tak uvědomily, že to, čemu se rády ve škole věnují - malování, kresbě či jinému tvoření s různorodým materiálem, je možné dovést až k dokonalosti a mistrovství. Navíc nepřijímaly nové informace jen pasivně, ale zamýšlely se nad různými tématy, které, jak později zjistily, s výtvarnými díly úzce souvisely. Byla to témata jako práce, jarmark, pouť a nebo jízda králů... Ne všechny pojmy byly dětem blízké a známé. Otevřel se jim nový obzor i pohled do historie.
Děti zaujala také tvořivá činnost, při které společně vytvářely výjevy související s danými tématy. Příjemnou tečkou byla navíc možnost prohlédnout si řadu uměleckých děl různorodých uměleckých stylů a různých autorů.

Máme rádi knihy

Žáci druhé třídy si v knihovně povídali o známých postavičkách večerníčků a pohádek.

Nejprve ve skupinách vyhledávali názvy a jména těchto netradičních hrdinů a pak prezentovali své oblíbené postavy popisem jejich zevnějšku, charakterových a povahových vlastností, zatímco ostatní skupiny musely jejich jména uhodnout. Děti si tak tříbily své znalosti, rozvíjely si představivost, učily se vnímat druhého člověka a navíc si zlepšovaly vyjadřovací schopnosti. Na závěr se již nemohly dočkat, až si vyberou knihu se svou sympatickou a zábavnou bytostí či oblíbeným zvířátkem.