Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 3. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Kaprová

e-mail: kaprova@zsvancur.cz

Organizace vyučování v 1. týdnu školy

Vážení rodiče, v prvním týdnu od 2. do 6. září 2019 bude vyučování na prvním stupni (v naší třídě) organizováno následovně:

TÝDEN : 2.9. - 6.9.

Pondělí:  PŘIVÍTÁNÍ 

Úterý:     vyučování do 11.40 h., organizační záležitosti 

Středa:   zkrácené vyučování dle rozvrhu (do 11.40 h.)

Čtvrtek:  dle rozvrhu (do 12.35 h.) 

Pátek:    dle rozvrhu (do 12.35 h.) 

Důležité informace pro rodiče:

- obalit učebnice a sešity (po obdržení)

- klíče od skříňky ( + náhradní - do třídy, popř. družiny)

Výtvarné umění kultivuje osobnost

Návštěva naší galerie výtvarného umění byla pro děti bezesporu nevšedním zážitkem. Architektonicky je budova sama velmi významná a příjemný prožitek je pak umocněn výtvarnými a sochařskými díly, které má návštěvník možnost zhlédnout.

Děti ze druhé třídy bedlivě naslouchaly doprovodnému slovu k programu nazvanému Galerie folklorní. Měly příležitost vnímat originální umělecká díla s jejich zachyceným okamžikem, barvami a osobitou atmosférou. Mnohé děti si tak uvědomily, že to, čemu se rády ve škole věnují - malování, kresbě či jinému tvoření s různorodým materiálem, je možné dovést až k dokonalosti a mistrovství. Navíc nepřijímaly nové informace jen pasivně, ale zamýšlely se nad různými tématy, které, jak později zjistily, s výtvarnými díly úzce souvisely. Byla to témata jako práce, jarmark, pouť a nebo jízda králů... Ne všechny pojmy byly dětem blízké a známé. Otevřel se jim nový obzor i pohled do historie.
Děti zaujala také tvořivá činnost, při které společně vytvářely výjevy související s danými tématy. Příjemnou tečkou byla navíc možnost prohlédnout si řadu uměleckých děl různorodých uměleckých stylů a různých autorů.

Máme rádi knihy

Žáci druhé třídy si v knihovně povídali o známých postavičkách večerníčků a pohádek.

Nejprve ve skupinách vyhledávali názvy a jména těchto netradičních hrdinů a pak prezentovali své oblíbené postavy popisem jejich zevnějšku, charakterových a povahových vlastností, zatímco ostatní skupiny musely jejich jména uhodnout. Děti si tak tříbily své znalosti, rozvíjely si představivost, učily se vnímat druhého člověka a navíc si zlepšovaly vyjadřovací schopnosti. Na závěr se již nemohly dočkat, až si vyberou knihu se svou sympatickou a zábavnou bytostí či oblíbeným zvířátkem.