Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 2. C

Třídní učitelka: Mgr. Petra Trýsková

e-mail: petratryskova@seznam.cz

Tato třída po dohodě s rodiči komunikuje přes aplikaci Bakaláři.