Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 2. B

Třídní učitelka: Mgr. Kateřina Maňáková

E-mail: manakova@zsvancur.cz

Matematika

Vyučující: Mgr. J. Kurzová

Návštěva muzea

Celá naše škola se zapojila do oslav stého výročí založení Československa a při této příležitosti navštívili naši prvňáčci Masarykovo muzeum v Hodoníně.

Čekala je stálá expozice, ale také tvořivé dílny, které pro děti muzeum připravilo. Děti si prošly Masarykovým životem od dětství přes studia, rodinný život až po úmrtí v roce 1937. Prohlédly si předměty vztahující se k Masarykovi, jako je např. kovadlina z kovárny, kde se jako mladý učil kovářem, či jeho jezdecký oděv. Zvlášť zajímavý byl Masarykův projev a krátký film, kde děti zaujal jeho hlas i to, jak se tehdy žilo.

V závěru se dětem dostalo pochvaly od paní průvodkyně za jejich znalosti.
Děti nejen že věděly, kdy Československo vzniklo a kdy se náš prezident narodil, ale znaly i jeho oblíbenou písničku a to, jak se jmenoval jeho milovaný kůň. Vy to víte? No přece ... Hektor.

Prvňáčci z 1.A, 1,B, 1.C