Stránky tříd - 1. stupeň

Třída 2. A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Jahodová

e-mail: jahodova@zsvancur.cz

Tato třída po dohodě s rodiči komunikuje přes aplikaci Třídní stránky https://vancurka.tridnistranky.cz.