Poradenské pracoviště

Speciální pedagog

Mgr. Nelly Bajko 

Činnost speciálního pedagoga:

  • orientační testy školní zralosti - se zaměřením na riziko specifických poruch učení
  • diagnostika specifických poruch učení a chování pro volbu vhodné nápravy - speciálně pedagogické testy zaměřené na kvalitu percepčně motorických funkcí
  • individuální náprava nezralých či oslabených funkcí - stimulační program "šitý na míru", autorizované programy - Maxík, HYPO, KUPREV, KUPOZ, Percepčně motorický nácvik, Preventivní neuro-vývojový pohybový program
  • kontakty na odborníky - psycholog, neurolog, klinický logoped...

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče dle předchozí domluvy.

Pro domluvení schůzky můžete využít následující formulář:

Tato pozice je financována z prostředků EU - výzva č. 63 - Šablony II - název projektu: Šablony II pro ZŠ Hodonín, Vančurova