Poradenské pracoviště

Školní psycholog

Činnost školního psychologa:
  • Konzultační, poradenská a intervenční činnost se žáky, zákonnými zástupci a pedagogy
  • Depistáž a metodická práce se žáky, zákonnými zástupci a pedagogy
  • Spolupráce se žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, s výchovnými poradkyněmi a vedením školy
  • Doporučují vyšetření v pedagogicko - psychologických poradnách, popř. u jiných odborníků
  • Nabízí jednorázové konzultace i dlouhodobou pravidelnou spolupráci žákům i jejich zákonným zástupcům

Pro domluvení schůzky můžete využít následující kontaktní formulář: