Aktivity

Školní parlament

Školní parlament má u nás již dlouholetou tradici. Garantem školního parlamentu jsou Mgr. Zdeňka Létalová a nově Mgr. Lucie Julínková.
V parlamentu je nás kolem 20 členů z 5.- 9. tříd a každý rok se konají doplňovací volby. Volí se tajně a dobrovolně. Scházíme se 2x do měsíce ve dnu, kdy se domluvíme. 

Pravidla

 • Když se člen nezúčastní zasedání 3x po sobě a neomluví se, bude vyřazen
 • Každý člen by se měl na akcích podílet stejně.
 • Člen, který se nebude zapojovat do projektů a akcí, bude vyřazen

Činnost
Na našem parlamentu řešíme problémy, pořádáme různé akce, abychom zpříjemnili pobyt na škole. Na akcích se spolu vždy domlouváme.

1. Problematika školy:

 • stravování,
 • prostory (šatny, toalety, třídy,...),
 • hlásit vedení školy problémy,

2. Akce na oživení školního roku:

 • akce a soutěže,
 • ankety mezi třídami,
 • sportovní hry, turnaje mezi třídami

3. Projekty:

 • sběry - papír, vršky, elektronika...
 • sbírky - např. pro psí útulek
 • akce na oživení školního roku

4. Další aktivity:

 • úklid školy,
 • pomoc na akcích školy (zápis 1. tříd...)

Zaměstnanci školy
Páni učitelé a učitelky jsou o práci parlamentu informováni. Občas si parlament pozve ne zasedání i pana ředitele nebo vedoucí kuchyně, s nimi pak probíráme dotazy, akce a problémy, které bychom chtěli napravit.

Klasické zasedání
Klasické zasedání u nás probíhá tak, že si vybereme jednoho člena, který bude toto zasedání vést (vždy je to někdo jiný), a spolu si na tabuli sepíšeme, co budeme toto zasedání probírat. Jeden člověk vždy sepisuje, co jsme na zasedání dělali, a pak informace publikujeme dál. Probíráme problémy na škole, realizujeme akce a mezi tím si zahrajeme hru, abychom nemysleli pořád jen na parlament a abychom se lépe poznali.

Funkce v parlamentu

 • kronikáři (mají na starost kroniku)
 • rychlá spojka (při naléhavé situaci obejde všechny členy a oznámí jim, co se stalo)
 • fotografové (pořizují fotky)
 • nástěnkáři (starají se o nástěnku)
 • hlasatelé 

Členové parlamentu 2019/20

Koordinátorky: Mgr. Andrea Pavlíková, Mgr. Zdeňka Létalová

Vojtěch Šuryn, Eliška Kostihová


4. A

Natálie Sobotková


4. B

Barbora Šmelová, Zuzana Šínová


4. C

Natálie Směřičková


5. A

Tereza Mrákavová, Lucie Šafránková


5. B

Tadeáš Kratochvíl, Lukáš Létal


5. C

Tomáš Zelinka, Samuel Herzán


6. A

Markéta Čejková, Tereza Marková


6. B

Jan Ovečka


6. C

Jolana Jurečková, Tereza Tomíková


7. A

Natálie Hřibňáková, Emilie Neškrabalová


8. A

Klára Čejková


8. B

Šimon Raus, Martin Pavlík


9. A

Šárka Zadražilová, Kristýna Baďurová


9. B

Daniela Nguyenová


9. C