Školní klub

při Základní škole Hodonín, Vančurova 2, příspěvková organizace

V letošním školním roce 2021/2022 otevřeny tyto zájmové útvary:

  • sportovní hry pod vedením Mgr. Lucie Julínkové
  • deskové hry pod vedením Mgr. Lucie Julínkové
  • deskové hry a šikovné ruce pod vedením Mgr. Michala Skamelky
  • anglická konverzace s přípravou na jazykové zkoušky Mgr. Lenka Štukavcová