Aktuálně probíhající projekty

Šablony II pro ZŠ Hodonín Vančurova

Projekt, který realizujeme od 1. února 2019 je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat - personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků, spolupráce s veřejností.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011818

Celkový rozpočet projektu: 2,56 mil. Kč

Období realizace: 02/2019 - 01/2021 (s ohledem na epidemickou situaci byl projekt prodloužen do 06/2021)

Zvolené šablony:

 • Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ
 • Zapojení ICT technika do výuky ZŠ
 • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ (32 hodin)
 • Klub pro žáky - čtenářský klub
 • Klub pro žák - klub zábavné logiky a deskových her
 • Klub pro žáky - badatelský klub
 • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Školní speciální pedagog - personální podpora ZŠ
 • Odborně zaměřené tematická setkávání s rodiči žáků
 • Školní kariérový poradce - personální podpora ZŠ
 • DVPP - osobnostně sociální rozvoj
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ (ICT)
 • Školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK
 • Využití ICT ve vzdělávání v ŠD/ŠK
 • Projektový den v ŠD/ŠK
 • Projektový den mimo ŠD/ŠK
 • DVPP pro zaměstnance ŠK/ŠD
 • Sdílení zkušeností prostřednictvím vzájem. návštěv