Aktuálně probíhající projekty

Šablony III pro ZŠ Hodonín Vančurova

Projekt, který realizujeme od 1. února 2021 je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na kombinaci následujících témat - personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019442

Celkový rozpočet projektu: 1.096.950,- Kč

Období realizace: 02/2021 - 01/2023 

Zvolené šablony:

  • Klub pro žáky ZŠ
  • Doučování žáků ohrožených školním neprospěchem
  • Projektový den ve výuce
  • Školní speciální pedagog
  • Zahraniční stáže pedagogických pracovníků
  • Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ