Aktuálně probíhající projekty

Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín

Projekt je zaměřen na modernizaci odborných učeben s cílem zvýšení dostupnosti a kvality odborného vzdělávání včetně odborné přípravy pro získávání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační č. projektu:

Žadatel projektu: Město Hodonín

Rozpočet projektu: 8,9 mil. Kč

Hlavní oblasti, které projekt řeší:

  • modernizace odborných učeben včetně kabinetů (fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny)
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
  • bezbariérovost - výstavba výtahu a bezbariérového WC
  • vedlejší aktivity