.

Povinně zveřejňujeme

Příjem dokumentů

Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném - sekretariát školy, která sídlí na adrese: Vančurova 2, Hodonín, 695 04, v pracovních dnech mimo dobu dovolených v době od 7 do 12 hodin. Na této adrese jsou přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě ve formátu .pdf, .jpg, .png a ve formátech dokumentů kompatibilních s produkty MS Office, doručované na běžně užívaných přenosných technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash).

V případě dokumentu předaného škole mimo kancelář školy a dokumentu vytvořeného z podání nebo podnětu učiněného ústně zajistí příslušný zaměstnanec, který jej převzal nebo vytvořil, jeho bezodkladné předání kanceláři školy.

Zveřejnění rozpočtů školy

V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zveřejňujeme schválený rozpočet školy od zřizovatele (Město Hodonín) a Krajského úřadu.

Dokumenty ke stažení: