Aktuálně probíhající projekty

Posilujeme gramotnosti a dovednosti inovativně

Projekt, který je spolufinancován Evropskou unií se zaměřuje na sociální a občanskou gramotnost a exekutivní dovednosti žáků ZŠ v Ústeckém, Jihomoravském a Olomouckém kraji. Řešena je povinně-volitelná aktivita IV a volitelná aktivita II. Akční výzkumy identifikují nedostatky v metodách získávání uvedených gramotností a dovedností, ověří stav na partnerských školách a po pilotní aplikaci inovativních metod ověří účinnost a provede reflexi. Projekt zapojuje více než 50% žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Registrační č. projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000614

Termín realizace projektu: od 1. 11. 2016 do 31. 10. 2019

Rozpočet projektu pro partnerskou školu: 607 tis. Kč