Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří iniciace aktivit vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Více o činnostech jednotlivých pozic a jejich roli v týmu se dozvíte na následujících stránkách.