Zápis do 1. tříd 2021/2022

Ostatní informace

  • V první třídě mohou žáci navštěvovat kroužek výuky anglického jazyka s rodilým mluvčím.
  • Od druhé třídy se žáci začínají dělit do menších skupin v hodinách anglického jazyka.
  • Žáci jsou v první třídě hodnoceni slovně.
  • V rámci školního vzdělávacího programu se žáci zúčastní plaveckého výcviku, školy v přírodě, lyžařského výcviku, preventivních programů, adaptačního kurzu aj. (dle možností aktuální epidemiologické situace).
  • Pro naše nejmenší žáky nabízíme 7 oddělení školní družiny.
  • Vlastní jídelna s vývařovnou, kde si žáci mohou vybírat ze dvou jídel. 

Přípravná třída