Zápis do 1. tříd 2020/2021

Ostatní informace

  • V první třídě mohou žáci navštěvovat kroužek výuky anglického jazyka.
  • Od druhé třídy se žáci začínají dělit do menších skupin v hodinách anglického jazyka, matematiky (dle personálních možností školy).
  • Žáci jsou v první třídě hodnoceni slovně.
  • V rámci školního vzdělávacího programu se žáci zúčastní plaveckého výcviku, školy v přírodě, lyžařského výcviku, preventivních programů, adaptačního kurzu aj.
  • Pro naše nejmenší žáky nabízíme 7 oddělení školní družiny.
  • Vlastní jídelnu s vývařovnou, kde si žáci mohou vybírat ze dvou jídel.