Zápis do 1. tříd 2020/2021

Organizace zápisu

  • zápis je rozdělen na formální část a motivační část
  • formální část slouží k vyplnění potřebných dokumentů (zákonný zástupce - zapisovatel)
  • motivační část vedou vyučující I. stupně
  • vedení školy odpovídá na případné dotazy zákonných zástupců
  • současně probíhá i zápis do školní družiny pro nové žáky školy

Formální část zápisu

Zákonný zástupce vyplní se zaměstnancem školy Žádost o zápis dítěte k povinné školní docházce. Žádost obsahuje registrační číslo dítěte, pod kterým bude dítě vedeno po celou dobu přijímacího řízení. 
Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Pokud dítě zastupuje osoba, která není zákonným zástupcem dítěte, předloží své oprávnění k zastupování dítěte. 
V případě přítomnosti dítěte, může zákonný zástupce dát souhlas k účasti žáka v motivační části zápisu. 
Zákonný zástupce obdrží Desatero rodičům.

Motivační část zápisu

Dítě se může, v případě souhlasu zákonného zástupce, zúčastnit motivační části zápisu. Zákonný zástupce je přítomen motivační části zápisu, do této části nezasahuje. 
S dítětem pracuje učitelka I. stupně, která orientačně vyhodnocuje školní zralost dítěte. 

Informace, které budou při zápisu poskytnuty zákonným zástupcům

Desatero pro rodiče

Informace pro rodiče, které jim pomohou lépe zvládnout nástup do základní školy. Tyto informace vychází z RVP PV.

Anglický jazyk

Naše škola vyučuje předmět Anglický jazyk povinně již od 2. ročníku. 

Kurz pro předškoláky

Děti, které budou přijaty do základního vzdělávání v naší škole, mohou absolvovat 5 lekcí se svou budoucí paní učitelkou. Díky této možnosti se v září lépe vyrovnávají s nástupem do nového prostředí. Seznamují se se školní budovou, systémem a s novým kolektivem dětí.

Možnost odkladu povinné školní docházky

Pokud zákonný zástupce potřebuje informace o možnosti oddálit dítěti přijetí povinné školní docházky z důvodu nezralosti, budou mu poskytnuty potřebné informace.

Výuka dětí s SVP

Tyto informace slouží zákonným zástupcům, kteří potřebují individuální pomoc u dětí z jazykově odlišného prostředí, u dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, u budoucích žáků s SVP, dětí nadaných, mimořádně nadaných žáků apod. 

Přihláška do školní družiny

Zákonný zástupce obdrží během zápisu přihlášku do školní družiny a další důležité informace o provozu a aktivitách ve školní družině.