Zápis do 1. tříd 2021/2022

Obecné informace

Termín podání přihlášek k zápisu 2021/2022 

 1. 4. 2021 - 23. 4. 2021

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a omezen bude i přístup zákonných zástupců

Přihlášku k zápisu můžete na naší škole podat následujícím způsobem:

  1. elektronicky
  2. poštou
  3. osobně v omezeném přístupu

Elektronická forma zápisu (odeslání elektronicky, poštou)

Od 1. 4. 2021 do 23. 4. 2021 bude na našich stránkách uveřejněn odkaz na elektronickou přihlášku ZápisyOnline. Elektronickou přihlášku je potřeba vyplnit a odeslat. Po odeslání se Vám vygeneruje vlastní přihláška, kterou je potřeba dokončit a odeslat některým z možných způsobů do školy společně s kopií rodného listu dítěte.

  1. Elektronicky podepsat a poslat včetně příloh na email reditelstvi@zsvancur.cz.
  2. Vytisknout, podepsat, oscannovat a datovou schránkou odeslat včetně příloh do datové schránky školy (ID yazmmgg).
  3. Vytisknout, podepsat a odeslat včetně příloh poštou na adresu školy.
  4. Vytisknout, podepsat a včetně příloh vložit do obálky a odnést do schránky u vchodu školy.

V případě možnosti 3. a 4. je nutné informovat školu telefonicky, anebo emailem.

Osobní způsob vyzvednutí a odevzdání přihlášky

Pro zájemce, kteří nemají možnost si sami přihlášku elektronicky vygenerovat, máme připravenou variantu osobního vyzvednutí přihlášky. 

Od 1. 4. do 23. 4. 2021 si budou moci každý pracovní den od 8 hodin do 15 hodin ve vestibulu hlavního vchodu školy vyzvednout a vyplnit přihlášku, která bude vložena spolu s přílohami v deskách. Po vyplnění ji vhodí do schránky školy, ta je umístěna u hlavního vchodu školy. 

Zachovávejte prosím všechna hygienická opatření. Do vestibulu vcházejte jednotlivě

Přílohy k přihlášce

Kopie rodného listu dítěte

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z loňského roku (pokud jste nebyli v loňském školním roce u zápisu v naší škole)  

Přihláška do školní družiny (viz odkaz ke stažení dole)

V případě, že pro letošní rok žádáte o odklad školní docházky:

Žádost o odklad povinné školní docházky (viz odkaz ke stažení dole)

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky


Věk dítěte, které se musí zapsat k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

  • dítě narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 
  • dítě, které v loňském roce získalo odklad povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC), že je dítě zralé k nástupu do školy.

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení a vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte.