Zápis do 1. tříd 2020/2021

Obecné informace

Termín podání přihlášek k zápisu 2020/2021 

 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Věk dítěte, které se musí zapsat k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

  • dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 
  • dítě, které v loňském roce získalo odklad povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC), že je dítě zralé k nástupu do školy.

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení a vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte.

Co s sebou k zápisu?

  • rodný list dítěte (u cizinců pas)
  • občanský průkaz zákonného zástupce (u cizinců pas)