Zápis do 1. tříd 2020/2021

Obecné informace

Termín podání přihlášek k zápisu 2020/2021 

 1. 4. 2020 - 24. 4. 2020

Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a omezen bude i přístup zákonných zástupců

Přihlášku k zápisu můžete na naší škole podat následujícím způsobem:

  1. elektronicky
  2. poštou
  3. osobně v omezeném přístupu

Elektronická forma zápisu (odeslání elektronicky, poštou)

Od 1. 4. 2020 do 24. 4. 2020 bude na našich stránkách uveřejněn odkaz na elektronickou přihlášku ZápisyOnline. Elektronickou přihlášku je potřeba vyplnit a odeslat. Po odeslání se Vám vygeneruje vlastní přihláška, kterou je potřeba dokončit a odeslat některým z možných způsobů do školy.

  1. Elektronicky podepsat a poslat včetně příloh na email reditelstvi@zsvancur.cz.
  2. Vytisknout, podepsat, oscanovat a datovou schránkou odeslat včetně příloh do datové schránky školy (ID yazmmgg).
  3. Vytisknout, podepsat a odeslat včetně příloh poštou na adresu školy.
  4. Vytisknout, podepsat a včetně příloh vložit do obálky a odnést do schránky u vchodu školy.

V případě možnosti 3. a 4. je dobré informovat školu emailem, že jste zvolili tuto variantu.

Osobní způsob vyzvednutí a odevzdání přihlášky

Pro zájemce, kteří nemají možnost si sami přihlášku elektronicky vygenerovat, máme připravenou variantu osobního vyzvednutí přihlášky. 

Od 1. 4. do 24. 4. 2020 si budou moci každé pondělí a středu od 9 hodin do 11 hodin ve vestibulu hlavního vchodu školy vyzvednout a vyplnit přihlášku, která bude vložena spolu s přílohami v deskách. Po vyplnění ji vhodí do schránky školy, ta je umístěna u hlavního vchodu školy. 

Upozorňujeme na opatření, která je v tomto případě nutné dodržovat. Do vestibulu musíte vcházet jednotlivě

Přílohy k přihlášce

Žádost o odklad povinné školní docházky (viz odkaz ke stažení dole)

Doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky

Přihláška do školní družiny (viz odkaz ke stažení dole)

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky z loňského roku (pokud jste nebyli u zápisu v naší škole) 


Věk dítěte, které se musí zapsat k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021

  • dítě narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 
  • dítě, které v loňském roce získalo odklad povinné školní docházky

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení (PPP, SPC), že je dítě zralé k nástupu do školy.

Dítě, které dosáhne věku 6 let od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021, ale je přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. V tomto případě musí doložit zákonný zástupce vyjádření Školského poradenského zařízení a vyjádření odborného (dětského) lékaře dítěte.