O NÁS

Vybavení a aktivity školy

Naše škola se nachází v Hodoníně v ulici Vančurova. Vyučování zde bylo zahájeno v roce 1977. Zřizovatelem je Město Hodonín. Od roku 2007/2008 učíme podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Základní vzdělávání na 1. stupni usnadňuje přechod žáka z předškolního vzdělávání a rodinné péče do povinného, pravidelného a systematického vzdělávání. V prvním ročníku jsou žáci hodnoceni slovně. Ve 2. ročníku začíná povinná výuka anglického jazyka, od 6. ročníku probíhá výuka matematiky formou vnější diferenciace. V 7. třídě začínáme s výukou dalšího cizího jazyka. Na druhém stupni je výuka angličtiny každý měsíc doplněna hodinou vedenou rodilým mluvčím. Podle zájmu žáků pořádáme studijní zájezdy do Anglie. Žáci tak postupně ztrácejí ostych z kontaktu s cizinci.

Žáci 1. ročníku mají možnost navštěvovat kurzy anglického jazyka pořádané Jazykovou školou AF English. Na druhém stupni jsou některé hodiny angličtiny vedeny rodilými mluvčími. Dále na naší škole probíhá výuka hudební školy Yamaha (hra na kytaru). Ve 2. a 3. třídě mohou žáci absolvovat plavecký výcvik, ve čtvrtém školu v přírodě. Každoročně se zájemci ze sedmého ročníku zúčastňují lyžařského výchovně výcvikového kurzu. Místem konání jsou svahy Jeseníků, které zaručují dostatečnou sněhovou pokrývku a ideální podmínky pro výuku lyžování a snowboardingu.

V současné době mají žáci možnost využívat 5 jazykových učeben, 2 počítačové učebny, učebnu fyziky-chemie, učebnu biologie a výtvarné výchovy, 27 učeben vybavených dataprojektorem nebo interaktivní tabulí, cvičnou kuchyni a hudebnu. Žáci 1. i 2. stupně mají k dispozici keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem. Dále potřebám školy slouží 2 tělocvičny, gymnastický sál a dvě víceúčelová školní hřiště. Obě tělocvičny jsou v odpoledních hodinách pronajímány tělovýchovným organizacím a veřejnosti. V případě příznivého počasí lze pro výuku využít také altán nebo učebnu v přírodě, které jsou vybudovány v areálu školy.

Ranní i odpolední pobyt žáků 1. - 3. tříd zajišťuje 7 oddělení družiny, ve kterých je 180 dětí.

Žáci naší školy mají každoročně možnost navštěvovat množství zájmových útvarů nebo se stát aktivními členy sportovních klubů využívajících naše sportoviště - při škole funguje čtvrtým rokem mládežnický baseballový oddíl Oilers Hodonín. Řada děvčat z prvního stupně se věnuje gymnastice a fitness, milovníci kolektivních sportů si mohou přijít na své v oddílu basketbalu, siláci své schopnosti mohou rozvíjet v kroužku řecko-římského zápasu. Žákům na 2. stupni nabízíme pravidelně sportovní kroužek zaměřený na všeobecnou průpravu a míčové hry. V rámci soutěží pořádaných Asociací školních sportovních klubů ČR se nám pravidelně daří obsazovat přední příčky v rámci celoročního žebříčku škol okresu Hodonín. Pohyb vnímáme jako důležitou součást života našich žáků, proto se snažíme dát dětem možnost prezentovat své zájmy a sportovní dovednosti na řadě soutěží v průběhu roku.

Naším cílem je vytvořit pro děti příjemné prostředí a zodpovědně je připravit k dalšímu studiu a životu vůbec. Přejeme si, aby jim na naši školu zůstaly jen ty nejlepší vzpomínky.