O NÁS

Vybavení a aktivity školy

Naše škola se nachází v Hodoníně v ulici Vančurova. Vyučování zde bylo zahájeno v roce 1977. Zřizovatelem je Město Hodonín. Od roku 2007/2008 učíme podle vlastního vzdělávacího programu Škola pohody.

Naše škola mimo jiné nabízí:

 • zbrusu nové moderně vybavené odborné učebny biologie, fyziky, chemie, IT, cizích jazyků
 • výborné sportovní zázemí - 3 venkovní hřiště, 2 tělocvičny, gymnastický sál
 • školní poradenské pracoviště (psycholog, výchovná poradkyně, speciální pedagog a školní metodička prevence)
 • sedm útulných oddělení školní družiny, která jsou otevřena od 6 hodin ráno až do 17 hodin odpoledne a děti si zde mohou vybrat podle svého zájmu z pestré nabídky zájmových kroužků (keramický, dramatický, výtvarný, sportovní., aj.)
 • péči o nadané žáky a podporu žáků se specifickými poruchami učení
 • v první třídě možnost výuky anglického jazyka v kroužcích, od druhé třídy výuku Aj zahrnutou do učebního plánu školy
 • od 5. ročníku rodilého mluvčího v hodinách anglického jazyka
 • pět lekcí přípravného kurzu pro předškoláky za účasti rodičů
 • učební plán s posílenou dotací výuky matematiky a jazyků (českého a anglického), od sedmého ročníku výuku druhého cizího jazyka (ruština, němčina)
 • od 7. ročníku pestrá nabídka volitelných předmětů dle zájmů žáků
 • v případě distanční výuky maximální podporu všem žákům i jejich zákonným zástupcům a to jak po technické, tak i pedagogické stránce - využití on-line výuky v prostředí Google for Education
 • zapojení do evropských projektů, podporu doučování žáků, kluby pro děti (čtenářský, badatelský, deskových her), semináře pro rodiče
 • environmentální projekty s mezinárodním přesahem (Slovensko, Rakousko), utváření společné komunity rodičů, dětí a pedagogů díky projektu Jedlá zahrada při ZŠ Vančurova
 • uplatnění žáků ve školním parlamentu - možnost spolupodílet se na přeměně školního prostředí
 • účast na široké škále sportovních soutěží (floorball, basketbal, plavání, vybíjená, atletika, baseball)
 • úplnou bezbariérovost školní budovy (nově vybudovaný výtah, plošiny a toalety)
 • moderní stravovací systém (vlastní kuchyně) s možností výběru ze dvou jídel

Naším cílem je vytvořit pro děti příjemné prostředí a zodpovědně je připravit k dalšímu studiu a životu vůbec. Přejeme si, aby jim na naši školu zůstaly jen ty nejlepší vzpomínky.