Poradenské pracoviště

Metodik prevence patologických jevů

Mgr. Dagmar Čejková

e-mail: cejkova@zsvancur.cz

telefon: +420 518 321 387


Činnost metodika prevence patologických jevů:

  • tvorba a koordinace minimálního preventivního programu
  • koordinace realizace aktivit zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
  • ve spolupráci s třídními učiteli monitorování soc. patologických jevů ve škole
  • koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence, poskytování informací a metodických materiálů pedagogickým pracovníkům
  • ve spolupráci s vedením školy koordinace spolupráce s Policií ČR, krizovými centry a dalšími odborníky
  • ve spolupráci s vedením školy a třídními učiteli poskytování přímé pomoci žákům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů a jejich rodičům
  • aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Konzultační hodiny pro žáky a rodiče po předchozí domluvě.

Pro domluvení schůzky můžete využít tento kontaktní formulář: