ZŠ Vančurova zajistí péči o děti zaměstnanců nemocnice a IZS

30.12.2020

Od pondělí 4. ledna 2021 se žáci 3. až 9. ročníků vzdělávají opět pouze distančně. To znamená výraznou komplikaci např. pro zdravotníky nebo policisty. Odbor školství MÚ Hodonín proto opětovně požádal KÚ JmK, aby ZŠ Hodonín, Vančurova 2 stanovil jako školu, která ve speciálním režimu od 4. ledna 2021 zajistí nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. 

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Rodičům z okolních obcí bude tato nezbytná péče na naší škole nabídnuta prostřednictvím ředitelství škol, které navštěvují. Zájemci o docházku na naši školu se již nyní mohou hlásit na e-mail: reditelstvi@zsvancur.cz

Nahlásit je třeba - jméno rodiče, jméno dítěte, místo bydliště, datum narození, ročník, telefonický kontakt na rodiče, původní ZŠ, od kdy do kdy budou školu navštěvovat - čas (od 6 do 17 hodin) a zda požadují stravu. 

Výuka bude probíhat v prostorách školní družiny, která bude otevřena od 6 do 17 hodin.

Ve škole bude muset zákonný zástupce uvést svou pracovní pozici a zaměstnavatele, aby prokázal nárok na tuto službu. 

Děkujeme.