ZŠ Vančurova zajistí péči o děti zaměstnanců nemocnice a IZS

13.10.2020

Všechny základní školy jsou rozhodnutím vlády ČR ze dne 12. října 2020 uzavřeny. To znamená výraznou komplikaci např. pro zdravotníky nebo policisty. Odbor školství MÚ Hodonín proto dnešním dnem požádal KÚ JmK, aby ZŠ Hodonín, Vančurova 2 stanovil jako školu, která ve speciálním režimu od 14. října 2020 zajistí nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let. 

Jedná se o děti, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Rodičům z okolních obcí byla tato nezbytná péče na naší škole nabídnuta prostřednictvím ředitelství škol, které navštěvují. Pokud se k některým rodičům informace nedostala, připomínáme, že je třeba obratem na e-mail: reditelstvi@zsvancur.cz, zda se jejich dítě zítra do naší školy dostaví a zda požadují stravu.

Nahlásit je třeba - jméno rodiče, jméno dítěte, místo bydliště, datum narození, ročník, telefonický kontakt na rodiče, původní ZŠ, od kdy do kdy budou školu navštěvovat - čas (od 7 do 17 hodin) a zda požadují stravu. 

Výuka bude probíhat v prostorách školní družiny, která bude otevřena od 7 do 17 hodin.

Ve škole bude muset zákonný zástupce uvést svou pracovní pozici a zaměstnavatele, aby prokázal nárok na tuto službu. 

Děkujeme.