Zápis do 1. tříd 2021/22

17.02.2021

Vzhledem k současné situaci nám dosud není známo, jakým způsobem v letošním roce proběhne zápis do 1. tříd. Školy i rodiče se musí připravit na dvě varianty zápisu:

1. bez přítomnosti ve škole - elektronický zápis

2. osobní přítomnost dítěte a rodiče - zápis přímo v budově školy

O tom, kterou z těchto variant bude možné realizovat, rozhodne až aktuální situace a nařízená epidemická opatření. Proto sledujte informace na webu školy.

Termín zápisu do 1. tříd (v případě osobní přítomnosti dítěte ve škole) byl v Hodoníně stanoven na dny:

  • Pátek 9. dubna 2021 od 14:00 - 17:00 hodin
  • Sobota 10. dubna 2021 od 9:00 - 11:00 hodin

Do prvních tříd budou zapsány děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

V tomto případě doporučujeme využít možnost elektronické objednávky termínu zápisu prostřednictvím webové stránky naší školy (druhá polovina března).

K zápisu je třeba přinést:

  • rodný list dítěte
  • průkaz pojištěnce (dítěte)
  • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce dle § 36, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

V případě, že bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky dítěte, měl by již u zápisu do 1. třídy předložit v základní škole doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.

Aktuální informace sledujte na www.zsvancur.cz