Zahájení školního roku

30.08.2021

Těšíme se na návrat našich žáků do školy. Všichni žáci vstupují do školy hlavním vchodem a respektují platná opatření (viz níže).

Organizace výuky na 1. stupni

Středa 1. září - 1 hodina

Třídní učitelky informují žáky o umístění tříd.

1. třída - slavnostní zahájení školního roku a pasování prvňáčků se koná ve třídách. 

2. - 5. třídy - zahájení školního roku a testování žáků.

Čtvrtek 2. září

1. třídy - 2 hodiny. 1. hodina - testování antigenními testy.

2. - 5. třídy - 4 hodiny - práce se třídou.

Pátek 3. září

1. třídy - 3 hodiny

2. - 5. třídy - 4 hodiny dle rozvrhu

Organizace výuky na 2. stupni

Středa 1. září

1. hodina ve třídách - zahájení školního roku a testování žáků.

Čtvrtek 2. září

5 hodin (3 třídnické, 4. a 5. hodina dle rozvrhu)

Pátek 3. září

5 hodin dle rozvrhu

Od 6. září probíhá vyučování podle rozvrhu.

Žáci budou chodit na oběd podle rozpisu v souladu s hygienickými opatřeními.

Hygienická opatření

Žáci i dospělí se ve škole pohybují s ochranou dýchacích cest dle nařízení vlády.

Žáci s negativním testem a žáci splňující podmínky opatření (viz testování žáků) nemusí ve třídách nosit ochranu dýchacích cest.

Testování žáků:

Testujeme antigenními testy.

1. třída 2. září, 1. hodina

2. - 9. třída: 1. září, 1. hodina.

Nepřítomní žáci budou testováni dodatečně bezprostředně po příchodu do školy.

Další testování se uskuteční 6. a 9. září.

Postup při testování (video)

Žáci se mohou testovat sami ve stanoveném termínu vlastním testem pod dohledem učitele.

Netestují se žáci, kteří:

  • jsou bezinfekční (14 dnů od plně dokončeného očkování)
  • prodělali COVID-19 (po dobu 180 dnů od prvního pozitivního testu)
  • doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě platný v termínu školního testování (platnost testů 7 dní od PCR a 3 dny od antigenního testu).

Všechny uvedené skutečnosti je třeba prokázat písemným potvrzením (odevzdaným třídnímu učiteli)

Výsledky testů na protilátky nenahrazují testování.

Žáci, kteří odmítnou testování, budou nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu vyučování dle nařízení vlády.

Žáci, kteří odmítnou testování i nošení ochrany dýchacích cest nemají přístup do školy ani nemají nárok na distanční vzdělávání. Dostanou přehled učiva a budou se dostavovat k pravidelnému přezkoušení (informace předá třídní učitel).