Žáci 1. a 2. ročníku se vrátí do školních lavic 18. listopadu

12.11.2020

Na základě rozhodnutí MŠMT se od 18. 11. mohou žáci prvních a druhých tříd vrátit do školních lavic k prezenční výuce. V provozu bude od středy rovněž školní družina a školní jídelna. Na naší škole se nadále budou vzdělávat i děti rodičů, kteří působí ve složkách záchranného integrovaného systému. Pro ostatní žáky zůstává povinná distanční forma výuky, avšak všichni žáci, kteří budou potřebovat konzultovat s vyučujícími učivo, dostanou možnost se objednat na konzultace.

Podrobnější informace o tom, jak budou tyto konzultace i výuka 1. a 2. ročníků probíhat, přineseme na tomto místě zítra. Již nyní je ale třeba řešit stravování, aby mohlo co nejdříve dojít k objednávce potravin, proto prosím věnujte pozornost následujícími sdělení vedoucí školního stravování: 

STRAVOVÁNÍ - 1. a 2. třídy

Obědy pro žáky, kteří se účastní prezenční výuky od 18. 11. 2020 byly všem automaticky přihlášeny. Jedná se pouze o 1. a 2. třídy. Pokud nechcete, aby se dítě stravovalo, je nutné obědy odhlásit, co nejdříve (telefonicky nebo emailem). Děkujeme. 

STRAVOVÁNÍ - žáci na distanční výuce

Po dobu distanční výuky mají žáci nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu si jídlo musí odebrat pouze do jídlonosiče a to v jídelně ZŠ Vančurova. Pokud máte o obědy zájem, je nutné dítě přihlásit telefonicky nebo emailem nejpozději do 15. 11. 2020. Dle zájmu bude určena doba výdeje, o které budete včas informováni. Výdej bude možný od 19. 11. 2020. 

Podmínky stanovené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, za kterých se děti mohou do škol vrátit, naleznete zde...