Výuka od 1. března 2021 - informace pro zákonné zástupce

28.02.2021

Vážení rodiče, 

jak již víte ze sdělovacích prostředků, vláda přijala od 1. března 2021 nová opatření, která se bezprostředně dotýkají také školství. Do odvolání se ruší prezenční výuka 1. a 2. tříd a přechází na výuku distanční. Bližší podrobnosti o systému distanční výuky těmto žákům a jejich zákonným zástupcům sdělí nejpozději v pondělí jejich třídní učitelky prostřednictvím Bakalářů.

Na naší škole bude umožněna pouze výuka pro děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni na nepostradatelných pozicích ve zdravotnictví a v IZS. S dětmi, které již naši školu v režimu IZS navštěvovaly, počítáme i nadále. Noví zájemci u umístění dítěte do prezenční výuky v režimu IZS naleznou veškeré informace o způsobu přihlášení žáka v tomto článku...

Podrobné instrukce z ministerstva školství jsme zatím neobdrželi, a tak nyní přijímáme následující opatření:

  • pro celou školu bude od 1. 3. 2021 organizována výuka distančním způsobem
  • žáky 1. a 2. ročníků hromadně odhlásíme ze stravování
  • žáci na distanční výuce si mohou v případě zájmu odebírat oběd do jídlonosiče (je třeba objednat v pondělí 1. března dopoledne na telefonu 518 321 386. O přesném času výdeje obědů pro žáky na distanční výuce budou všichni zájemci telefonicky informováni v průběhu pondělního dopoledne - čas stanovíme s ohledem na množství vydávaných obědů

Kompletní Usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 naleznete v případě zájmu ZDE...