Vyúčtování stravného za šk. rok 2019/20

16.06.2020

Vážení rodiče,

vyúčtování stravného za školní rok 2019/ 2020 obdrží děti zároveň s vysvědčením 23.6.2020.

Těm, kteří platí stravné z běžného účtu, zašleme přeplatky přímo na účet (uvedený na přihlášce) na konci června. Změnu účtu nutno oznámit. V případě, že jste neuvedli na přihlášce číslo účtu, volejte kancelář ŠJ tel.č.:518 321 386.

Pozor důležitá změna:

Vzhledem k narůstajícím cenám potravin dojde od měsíce září 2020 ke zdražení stravného.

Kategorie:

kategorie 7 - 10 let: 26,- Kč ( záloha na měsíc 520,-)

kategorie 11 - 14 let: 28,- Kč ( záloha na měsíc 560,-)

kategorie 15 - 18 let: 30,- Kč ( záloha na měsíc 600,-)

Rozhodující pro zařazení do věkové kategorie je věk, který žák dosáhne v průběhu daného školního roku,

tj. od 1.9. do 31.8.

Žádáme rodiče, aby si co nejdříve změnili své trvalé příkazy na stravné podle věku, a to tak, aby platby na září prováděné v srpnu byly již zvýšené.

Pokud se dítě nebude v novém školním roce stravovat, oznamte to nejpozději 30.6.2020/ , u žáků 9.tříd není nutné/. Nezapomeňte zrušit trvalé příkazy!

Čipy odevzdají pouze žáci, kteří končí, a to po telefonické domluvě v kanceláři ŠJ. Peníze za čipy se vrací zároveň s přeplatky za stravné.

ŠJ Vančurova, Hodonín-