Výsledky voleb do Školské rady

10.06.2021

Děkujeme za Vaši spoluúčast ve volbách, které se uskutečnily na přelomu května a června. Rádi bychom Vás informovali o výsledcích voleb za zákonné zástupce a za pedagogické pracovníky. Na výsledek zástupců za zřizovatele teprve čekáme. Jména zvolených členů budou uvedeny v abecedním pořadí. Jsme rádi, že nově zvolení zástupci své členství potvrdili. Za to jim patří také velké díky.

Nově zvolená Školská rada Základní školy Hodonín, Vančurova 2
pro období 2021 - 2024

1/3 členů za zákonné zástupce:

Mgr. Antošová Renata; Mgr. Čechová Lenka; MUDr. Sedláková Veronika

1/3 členů za pedagogické pracovníky:

PaeDdr. Letnická Zuzana; Procházková Vladimíra; Mgr. Šerešová Ivona