Vyklizení šatních skříněk - II. stupeň

12.05.2020

V souvislosti s preventivními opatřeními, které aktuálně neumožňují žákům II. stupně vstoupit do školní budovy, bude probíhat letošní vyklizení šatních skříněk podle níže uvedeného harmonogramu. Skříňku musí žákovi vyklidit jeho zákonný zástupce, u vyklizení bude vždy třídní učitel. Aby nedošlo k setkání velkého množství osob v relativně malém prostoru, má každá třída svůj termín v odpoledních hodinách (poté, co se zákonní zástupci vrátí z práce). 

V případě, že se zákonný zástupce nemůže v uvedeném termínu do školy dostavit, může si s třídním učitelem dohodnout jiný termín pro vyzvednutí věcí (např. dopoledne).

Harmonogram vyklizení skříněk:

6. A - středa 20. května 2020 od 15.00 hodin (za účasti TU - pí. Šerešové)

6. B - středa 20. května 2020 od 15.30 hodin (za účasti TU - pí. Štukavcové)

6. C - středa 20. května 2020 od 16:00 hodin (za účasti TU - p. Veselky)

7. A - pondělí 18. května 2020 od 15:00 hodin (za účasti TU - pí. Rzeszutkové)

7. B - pondělí 18. května 2020 od 15:30 hodin (za účasti TU - p. Seménky)

8. A - pondělí 18. května 2020 od 16:00 hodin (za účasti TU - p. Antoše)

8. B - středa 13. května 2020 od 15:30 hodin (za účasti TU - pí. Veverkové)

8. C - středa 13. května 2020 od 15:00 hodin (za účasti TU - pí. Létalové)

9. A, B, C - dle domluvy žák vs. třídní učitel (Ti žáci, kteří aktuálně navštěvují skupiny pro přípravu k přijímacím zkouškám, již mají skříňky vyklizeny. Ostatní žáci si domluví termín před Bakaláře s TU).

Děkujeme za pochopení a respektování výše uvedeného!