Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření školy

31.03.2020

Vážení rodiče, 

dostávám dotazy z Vašich řad, jak postupovat dál, když už máte vystaveny z naší strany Žádosti o ošetřovné. 

Vždy po skončení kalendářního měsíce musíte předat zaměstnavateli tiskopis "Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení". V tomto tiskopisu vyplníte dny, ve kterých jste o dítě pečovali. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy kdo byl doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdo kdy chodil do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. 

Zaměstnavatel doplní další informace a předá podklady pro rozhodnutí o dávce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, která dávku vyplácí. Dávku vyplácí OSSZ, a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.