Vyhlášení voleb do školské rady 2021

19.05.2021

Ředitel Základní školy Hodonín, Vančurova 2, příspěvkové organizace vyhlašuje volby do školské rady pro tříleté funkční období (červenec 2021 - 2024). Volby členů školské rady budou realizovány dálkovou formou přes systém Bakaláři, a to nepřímým volebním hlasováním. Volba volitelů jednotlivých tříd proběhne přes platformu Bakaláři.

Termín voleb do školské rady je 3. 6. 2021 od 8.00 do 17.00 hodin.

Termín voleb volitelů je z organizačních důvodů (volba online) prodloužen, a to od 28. 5. 2021 od 8.00 do 31. 5. 17.00 hodin.

Volební komise: Mgr. Martin Fiala, Mgr. Jaroslava Kurzová, Mgr. Andrej Pavlíků 

Kandidáty na tříleté funkční období pro volby do školské rady může navrhovat každý ze zákonných zástupců nezletilých žáků. Termín návrhů: 20. 5. 2021 - 30. 5. do 17.00 hodin. Způsob návrhu kandidátů: jméno, příjmení, datum narození a souhlasné stanovisko kandidáta s nominací zašlete na reditelstvi@zsvancur.cz.

Do školské rady se volí 3 zástupci z řad zákonných zástupců.  

Legislativní opora: § 167 zákona č. 561/2004 Sb. - Školský zákon; Volební řád pro volby do školské rady schválený Radou města Hodonín dne 6. 10. 2020