Informace pro rodiče žáků 1. tříd

09.09.2019

Na základě rozhodnutí ředitele školy je povolen během měsíce září vstup rodičů žáků 1. tříd do školy. Rodiče mohou před začátkem vyučování doprovodit děti do šaten a do třídy. Po skončení vyučování mohou rovněž vstupovat do šaten.

Od 1. října je vstup všem cizím osobám do školy zakázán.

Prosíme rodiče o dodržování těchto pravidel. Děkujeme!