Volba povolání - pohledy do praxe

05.11.2019

Už fyzik Blaise Pascal tvrdil, že "nejdůležitější věcí v životě je volba povolání". A měl rozhodně pravdu! Proto i my na základní škole přikládáme volbě povolání velkou váhu již od počátku povinné školní docházky. Postupně se děti seznamují s jednotlivými odvětvími lidské činnosti, do výuky dnes vstupují stále častěji odborníci z praxe (spisovatelé, přírodovědci, sportovci, bankéři), kteří umožňují žákům nahlédnout tak říkajíc pod pokličku svých povolání. Rovněž v aktuálně probíhajících evropských projektech je tato aktivita "zapojení odborníka do výuky" podpořena.

V letošním roce jsme se rozhodli v rámci předmětu Volba povolání umožnit žákům ještě ve větší míře dostat se přímo do výroby, do zdravotnických zařízení, do zpracování zemědělských plodin, do banky nebo třeba do depa České pošty. Zajímavá byla pro žáky rovněž návštěva dětského domova, kde se dozvěděli nejen informace o zařízení jako takovém, ale i jeho provozu, povinnostech vychovatelů atd.

Třída 8. A v uplynulých dvou týdnech omrkla jednak kovoobráběcí dílnu firmy Zak spol. s r. o. a dále radiodiagnostické oddělení hodonínské nemocnice. Děkujeme rodičům našich žáků i dalším zaměstnancům, kteří se našim dětem ochotně věnovali a zodpověděli všechny všetečné otázky. Věříme, že tyto exkurze pomohou našim žákům se lépe zorientovat na trhu práce a vybrat si povolání, které jim bude celý život přinášet radost a bude je bavit!

Pokud chcete našim žákům nabídnout možnost podívat se, jak to chodí například v tom vašem povolání, budeme jen rádi... Své nabídky konzultujte prosím s paní učitelkou Čejkovou, která předmět vyučuje (kontakt: cejkova@zsvancur.cz). Děkujeme!

Text: M. Fiala, fotografie: Ladislav Munka