Veletrh vzdělávání

14.10.2021

Žáci 8. a 9. ročníků se zúčastní veletrhu vzdělávání na Družbě v Hodoníně. Veletrh nabízí ucelenou nabídku škol z blízkého i vzdálenějšího okolí a může našim dětem pomoci ujasnit si, kterým profesním směrem by chtěly v budoucnu směřovat. Vstupenka stojí 10,- Kč pro žáky a 20,- Kč pro rodiče v případě, že by se chtěli na veletrh podívat odpoledne se svými dětmi.