Informace k výuce od 12. dubna

07.04.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 12. dubna 2021 se rozhodnutím vlády vrací část žáků základních škol k prezenční výuce. V první fázi návratu žáků do škol se jedná o žáky prvního stupně. Výuka bude probíhat po celých třídách, a to střídavě - týden prezenční výuka, týden distanční. V jednom týdnu tak bude do školy chodit 9 tříd, ve druhém 6 a to dle následujícího rozdělení:

Pro výuku byly ze strany MŠMT a MZ stanoveny následující podmínky:

 • Žáci i pracovníci školy budou testování antigenními testy a to ve frekvenci 2x za týden (vždy pondělí a čtvrtek ráno, ihned po příchodu do školy, tedy pouze při prezenční výuce). V případě testování žáků 1. až 3. ročníků je umožněna asistence zákonných zástupců.
 • Podrobné podmínky a vysvětlení účelu testování můžete nalézt zde: https://testovani.edu.cz 
 • Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 • Třídní kolektivy se nesmí prolínat (nedělíme na skupiny).
 • Bude organizován provoz ŠD za dodržení výše uvedené podmínky. Ranní družina od 6.00 (jen pro žáky 1. - 3. ročníku v týdnu, kdy mají prezenční výuku). Odpolední do 17.00 - 1. - 4. ročník. I v ŠD se začíná testováním.
 • Žáci musí mít na obličeji roušku po celou dobu pobytu ve škole (2 chirurgické roušky na den; popř. nanorouška 1 ks, respirátory FFP2 či FFP3 - POZOR na vhodnou velikost)
 • Další hygienické podmínky při výuce zabezpečí škola.
 • Stravování bude zajištěno pro prezenční i distanční výuku. Žáci na prezenční výuce budou hromadně přihlášeni, žáci na distanční odhlášeni. Změny řešíte obvyklým způsobem.
 • Strava pro žáky, kteří jsou na distanční výuce a mají objednaný oběd, bude připravena k výdeji ve 13:00 hodin
 • O dalších podrobnostech návratu dětí do školních lavic budou všichni zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím systému Bakaláři.
 • V případě dotazů volejte na ředitelství školy - tel. 518 321 387, případně nás kontaktujte na e-mailu reditelstvi@zsvancur.cz nebo přes KOMENS v systému Bakaláři.

POSTUP PŘI POZITIVNÍM VÝSLEDKU TESTOVANÉHO ŽÁKA