Stravné - vyúčtování za šk. rok 2018/19

25.08.2019
  • Vyúčtování stravného za školní rok 2018/2019 obdrží děti zároveň s vysvědčením 28. 6. 2019.
  • Těm, kteří platí stravné ze sporožirového nebo běžného účtu, zašleme přeplatky přímo na účet (uvedený na přihlášce) začátkem července. Změnu účtu nutno oznámit.
  • Rodiče, kteří někdy zaplatili stravné v hotovosti nebo vkládají peníze v pokladně KB, si mohou vyzvednout přeplatky 27. 6. 2019 od 14.00 do 17.00 v kanceláři jídelny. Vezměte si s sebou občanský průkaz a pokud vyzvednutím přeplatku pověříte své dítě, nezapomeňte mu dát plnou moc.
  • Na poslední dny června je třeba nutno odhlásit stravné nejpozději 24. 6. 2018 do 7.00 hod., aby bylo možné provést vyúčtování.
  • Pokud se dítě nebude v novém školním roce stravovat, oznamte to nejpozději 30. 6. 2018 (u žáků 9. tříd není nutno). Nezapomeňte zrušit trvalé příkazy!

  • Čipy odevzdají pouze žáci, kteří končí, a to v pondělí 25. 6. 2018 do 15.00 hod. v kanceláři školní jídelny. Peníze za čipy budou vráceny zároveň s přeplatky za stravné.