Slavnostní zahájení školního roku 2019/20

03.09.2019

Prázdné chodby a učebny na naší základní škole se opět po dvou měsících zaplnily - zedníky a malíře vystřídalo více než šest stovek žáků! Dnešní den byl ale obzvláště slavnostní pro 60 dětí, pro něž začala na naší škole nová etapa jejich života - zasedly totiž do lavic vůbec poprvé!

Slavnostní uvítací setkání ve školní jídelně zahájil nový ředitel školy, pan Mgr. Andrej Pavlíků, který žákům popřál hodně úspěchů a radostných okamžiků na naší škole. Za zřizovatele naší základní školy - Město Hodonín - se letos slavnostního aktu zúčastnila paní radní Terézia Mlýnková Išková, která rovněž popřála prvňáčkům, ať se jím ve školních lavicích líbí a panu řediteli, ať pod jeho vedením škola nadále vzkvétá. Poté již nastal čas, aby k třídním učitelkám a vychovatelkám školní družiny postupně přicházeli všichni žáci, ať už radostně, nebo se slzičkami v očích, plni očekávání, obav a napětí z nepoznaného.

Rádi bychom touto cestou popřáli všem žákům, jejich rodičům a pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům úspěšný a pohodový rok 2019/2020!