Školní rok 2020/21 - důležité informace pro žáky a rodiče

31.08.2020

Nový školní rok zahájíme na naší škole podle plánu v úterý 1. září 2020. Minimálně do Vánoc nás však čeká provoz do značné míry omezený. Rozsáhlá rekonstrukce elektroinstalace, realizace projektu IROP a k tomu opatření ohledně epidemie přinesou celou řadu kompromisních řešení, ústupků a provizorií, která se dotknou nejen žáků, pedagogů, ale i rodičů. Informace obsažené v tomto článku by Vám měly usnadnit první dny nového školního roku.

ORGANIZACE VÝUKY V PRVNÍM TÝDNU od 1. do 4. září 2020

 • Vyučování začne v úterý 1. září v 8.00 hodin. V tento den mají všechny třídy na škole pouze 1 vyučovací hodinu, tzn. do 8:45 hodin. Obědy se následně vydávají od 10.00 hodin.
 • Prvňáčci a jejich rodiče budou slavnostně přivítáni ředitelem školy na terase školní družiny v 8.00 hodin. Pro příchod na terasu prosím využijte venkovní schodiště do školní družiny (vstup zadní branou do areálu, u víceúčelového hřiště). 
 • Od pondělí 7. září 2020 se již všechny třídy na škole učí dle platného rozvrhu.

KDE NAJDETE JEDNOTLIVÉ TŘÍDY?

Aktuálně probíhá největší část stavebních prací v pavilonu prvního stupně, který je celý uzavřený. Tato část školy je od ostatního prostoru oddělena provizorními příčkami, aby stavební práce co nejméně rušily chod školy.

Všechny zbývající místnosti na škole jsme obsadili kmenovými třídami, odborné učebny v provozu nebudou. První a druhé třídy našly provizorní útočiště ve školních družinách.

 • Třída 1. A - p. uč. Kudrnová (odd. paní vychovatelky ŠTUKAVCOVÉ)
 • Třída 1. B - p. uč. Kvapilová (odd. paní vychovatelky HUBÁČKOVÉ)
 • Třída 1. C - p. uč. Kulyková (odd. paní vychovatelky V. PROCHÁZKOVÉ)
 • Třída 2. A - p. uč. Štípská (odd. paní vychovatelky J. PROCHÁZKOVÉ)
 • Třída 2. B - p. uč. Vágnerová (odd. paní vychovatelky BALDRIANOVÉ)
 • Třída 2. C - p. uč. Mlýnková (odd. paní vychovatelky BEŠTOVÉ)

Rozmístění tříd v jednotlivých pavilonech školy - stav od 1. 9. 2020 do odvolání.

Pozn.: Toto rozmístění se bude v průběhu prvního pololetí měnit v návaznosti na probíhající stavební práce v jednotlivých pavilonech. Sledujte prosím nadále naše webové stránky a Bakaláře (KOMENS).

PEDAGOGICKÝ SBOR 

Aktuální složení našeho sboru, včetně jednotlivých třídních učitelů, najdete ZDE...


OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍ S PANDEMIÍ KORONAVIRU

 • Během měsíce září se žáci budou učit z učebnic z minulého školního roku. V tomto období bude probráno a procvičeno základní učivo z druhého pololetí školního roku 2019/2020. S provedenými změnami ve školních plánech budete seznámeni prostřednictvím třídních učitelů.
 • Nové učebnice a pracovní sešity pro výuku budou žákům vydány v určeném termínu, nejpozději na konci měsíce září.
 • Škola zajistí dodržování všech doporučených hygienických pravidel a úklid v prostorách školy. Škola je vybavena dostatečným množstvím dezinfekčních prostředků, bezkontaktními teploměry a přiměřeným počtem roušek pro zaměstnance a žáky školy s podezřením na výskyt infekčního onemocnění.
 • Žáci nemají povinnost nosit v budově školy roušku. Použití roušky však není zakázáno, naopak jej doporučujeme. Toto nařízení se může změnit dle pokynů MŠMT.
 • Žáci s patrnými příznaky infekčního onemocnění nemohou být ve škole přítomni. V případě zjištění podezření na infekční onemocnění v průběhu výuky budou žáci umístěni do izolační místnosti a současně budou vyzváni zákonní zástupci žáků k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy. V takovém případě musí kontaktovat ošetřujícího lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
 • Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (např. rýma, kašel) je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (potvrzení od lékaře).
 • V případě, že z důvodu karantény nebo onemocnění bude ve třídě nepřítomna více než polovina žáků třídy, bude výuka těchto žáků zajištěna distančním způsobem. Ostatní žáci se budou nadále vzdělávat prezenčně (ve škole).
 • Z důvodu omezení setkávání žáků z různých tříd nebudou v prvním pololetí fungovat zájmové kroužky v rámci školní družiny. Rovněž budou omezeny hromadné akce konané mimo školu (divadla, koncerty apod.)
 • Dospělým osobám není vstup do budovy školy povolen. Výjimku tvoří pouze rodiče žáků prvních tříd, kteří mohou děti během prvního měsíce školní docházky doprovodit do prostoru šaten. Doprovodu prvňáčka bude vstup s dítětem do školní budovy umožněn nejdříve v 7:55 hodin. Třídní učitelky si tyto děti převezmou v prostoru šaten. Provoz ranní družiny není omezen.
 • O dalších případných opatřeních v souvislosti s aktuálním vývojem situace Vás budeme informovat na webových stránkách školy a prostřednictvím Bakalářů.