Školní družina 2020/2021

25.05.2020

V případě zájmu o školní družinu pro rok 2020/2021 si prosím stáhněte přiloženou přihlášku do školní družiny. Pokud nemáte možnost si přihlášku sami vytisknout, budou k vyzvednutí ve vestibulu hlavního vchodu školy.

Vyplňte a odevzdejte do 15. 6. 2020:

  • do schránky u hlavního vchodu školy, obálku označte heslem "ŠD",
  • elektronicky na email reditelstvi@zsvancur.cz,
  • datovou schránkou,
  • poštou.  

Společně s přihláškou se můžete podívat na informace o chodu školní družiny  v přiloženém dokumentu.

Děkujeme všem za spolupráci.

Pozn. Žáci budoucích prvních tříd nevyplňují, pokud vyplnili již při zápisu.