Sběr - trochu jinak

03.05.2022

Starý papír sbíráme od středy 4. 5. 14:00 do čtvrtka 5. 5. 14:00. Papír váží žáci 6. B 4. 5. od 14:00 do 17:00 a 5. 5. od 7:00 do 10:00. Pokud chcete zanechat stopu v historii sběru, trefte se do těchto časů. Můžete také odevzdat sběr mimo vážení anonymně. Větší množství papíru nad 150 kg je možné odevzdat přímo ve sběrném dvoře TESPRy.

Kontejner přistaví TESPRA k vjezdové bráně do školy. Máme nachystané osobní váhy a vážíme v duchu slovní úlohy: "Váha žáka se sběrem minus jeden šesťák rovná se váha papíru." Těšíme se na Vás.