Přípravná třída ZŠ Hodonín, Mírové náměstí

30.03.2020

Přípravná třída

Přípravná třída je dle novely Školského zákona určena přednostně pro děti, které mají odklad povinné školní docházky a na základě vyšetření ve školském poradenském zařízení je jim doporučeno zařazení do přípravné třídy, a dále pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Cíl

Cílem je systematická příprava dětí na zahájení povinného vzdělávání, usnadnění vstupu do 1. třídy a následně tak předcházení budoucím školním neúspěchům.

Specifika přípravné třídy: ve třídě 10 - 15 dětí; vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; individuální přístup; slovní hodnocení; výuka aprobovaným učitelem, spolupráce se školním speciálním pedagogem - logopedem; bezplatný pobyt