Přihláška ke stravování pro školní rok 2021/2022

31.08.2021

V aktuálním školním roce se žáci rozdělují do kategorií podle dosaženého věku.

Pro školní rok 2021/2022 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022:

  • Kategorie 7 - 10 let - cena oběda činí 26,- (záloha - 520,- Kč)
  • Kategorie 11 - 14 let - cena oběda činí 28,- (záloha - 560,- Kč)
  • Kategorie 15 - 18 let - cena oběda činí 30,- (záloha - 600,- Kč)

Stravné se platí zálohově několika způsoby. První platba proběhne až v srpnu, a to nejpozději do 20. 8., a potom vždy do 20. v měsíci.

1. Trvalým příkazem ze soukromého účtu u kterékoliv banky na náš účet u Komerční banky

č. účtu: 1656440257/0100

Trvalým příkazem lze platit stravné + školné ŠD dohromady/pouze u ZŠ Vančurova/.


2. Platbou v hotovosti u peněžní přepážky Komerční banky na účet: 1656440257/0100.

Je možno složit výše uvedenou zálohu, případně si vypočítat částku podle počtu pracovních

dnů v následujícím měsíci.


Ve výjimečných případech je možno zaplatit stravné v hotovosti přímo v kanceláři ŠJ. Pokud nebude zaplacena záloha, strávníky na následující měsíc automaticky nepřihlašujeme. V případě, že má strávník přeplatek, je třeba se telefonicky domluvit.

Noví strávníci si zároveň musí vyzvednout ISIC kartu (čip) od 23.8.2021 do 27.8.2021

v době od 8.oo do 12.oo hod./v kanceláři ŠJ.

Ten, kdo čip zapomene, musí si vyzvednout v kanceláři ŠJ náhradní stravenku, nebo nahlásit v jídelně při výdeji stravy. V případě ztráty čipu je každý povinen tuto skutečnost nahlásit v kanceláři ŠJ. Následně mu bude zapůjčen náhradní stravovací čip.

Na konci školního roku obdrží každý strávník vyúčtování a přeplatky mu budou vráceny na účet nebo vyplaceny v hotovosti. Na požádání je možné kdykoliv během škol. roku přeplatky stravného vrátit. Pokud během školního roku změníte číslo účtu, ihned změnu nahlaste.

V případě onemocnění žáka jsou rodiče povinni a zároveň zodpovídají za odhlášení obědů

nejpozději do 7.00hodin. Pokud nelze stravu včas odhlásit, může rodič pouze první den nepřítomnosti žáka vyzvednout oběd do jídlonosiče v době od 11.15 do 11.30 hodin. Další dny musí být obědy bezpodmínečně odhlášeny, neboť uvařením obědu druhý a další dny

nepřítomnosti dochází k neoprávněnému čerpání prostředků ze státního rozpočtu.

Odhlašování: tel. se záznamníkem /518 321 386/ a e-mailem na strava@zsvancur.cz.

Zákonní zástupci souhlasí s používáním osobních údajů pouze pro účely školy dle platné legislativy EU - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation neboli GDPR).

Aktuální přihlášku ke stravování se můžete stáhnout zde...