Podrobnější informace k návratu žáků do školy

13.11.2020

Do základní školy mohou od středy 18. listopadu 2020 nastoupit všichni žáci 1. a 2. ročníků. Tato prezenční forma výuky se tak pro ně znovu stává povinnou se všemi specifiky, které k tomu patří - tzn. např. omluva v případě neúčasti na vyučování do 3 dnů apod. 

Ranní školní družina bude fungovat pro zapsané žáky denně od 6.00 do 8:00 hodin, následně děti zůstávají ve stejné třídě (ŠD) a začíná pro ně vyučování s jejich třídní učitelkou. Toto vyučování bude čítat každý den 4 vyučovací hodiny (výuka Tv a Hv není aktuálně možná). S přesným rozvrhem hodin budou žáci seznámeni první den školy. Rozdělení učeben pro jednotlivé třídy zůstává stejné, jako bylo v září a říjnu letošního roku + v družině nad tělocvičnou budou mít výuku děti rodičů IZS, neboť i nadále jsme tzv. určenou školou.

Na oběd budou žáci chodit postupně podle tříd od 11:40 hodin, cca do 12:30 hodin. Odpolední školní družina začíná hned poté a funguje maximálně do 17:00 hodin.

Z režimových opatření je nezbytné zdůraznit, že platí povinnost nosit roušky od okamžiku vstupu do budovy, až po její opuštění - roušky jsou tedy povinné i během výuky ve třídě i čas trávený mimo ni (např. o přestávce). Sundat roušku žák smí při konzumaci svačiny, nebo při obědě - u stolu ve školní jídelně. Vyučující zajistí intenzivní pravidelné větrání po každých cca 25 minutách - tzn. v polovině každé hodiny a o každé přestávce. Při vstupu do školní budovy si žák povinně dezinfikuje ruce u vchodu. Pro vstup do školy budou žáci využívat výhradně vchod přes terasu ŠD, v případě 2. B a dětí rodičů IZS přes vchod u tělocvičen. Stejným vchodem budou žáci odpoledne i opouštět školní budovu.

Konzultace pro žáky 3. - 9. ročníku

A) vedení školy osloví žáky, kteří se neúčastní dle reportu vyučujících distanční výuky (nechodí na meety, nevypracovávají zadané úkoly) a pro ty stanoví termíny povinných konzultací z jednotlivých předmětů.

B) Zájemci o konzultace od 3. do 9. ročníku mohou prostřednictvím níže uvedeného formuláře vyjádřit svůj zájem o konzultaci 1 na 1. Vedení školy následně dle projeveného zájmu stanoví termín a vyučujícího, který tu či onu konzultaci zrealizuje. O termínu konzultací budou informováni rodiče a jejich zákonní zástupci prostřednictvím zprávy KOMENS v Bakalářích.

Tento postup jsme zvolili z důvodu, aby nebyla zásadně narušena distanční a on-line výuka, která je nadále pro obě strany povinná. Bude tedy běžné, že termíny konzultací budou ráno před vyučováním, případně odpoledne po vyučování, neboť všichni vyučující musí nejprve odučit své stanovené úvazky a věnovat se žákům na distanční výuce.

Zájemci o konzultaci mohou ŽÁDOST VYPLNIT ZDE... 

V případě dalších dotazů ohledně nástupu žáků do školy nás prosím neváhejte kontaktovat na e-mailu reditelstvi@zsvancur.cz, případně prostřednictvím systému Bakaláři (KOMENS).