PCR testování žáků neproběhne

27.05.2021

Vážení rodiče, i přes enormní snahu jsme bohužel nezískali potřebné souhlasy od dostatečného množství zákonných zástupců žáků. K dnešnímu dni nám tak stále chybí více než 70 souhlasů ze 600. Po prodiskutování celé situace přímo s Ministerstvem školství jsme tedy nuceni PCR testování prozatím odložit. Kombinace dvou metod testování při těchto počtech nesouhlasů není možná.

Ve zbývajících týdnech školního roku 2020/2021 proběhne antigenní testování a to při frekvenci 1x týdně - vždy v pondělí v první vyučovací hodině.

MŠMT aktuálně diskutuje o možnosti podzimním PCR testování pro všechny žáky v ČR. Je tedy možné, že souhlasy, které jste nám udělili, bude možné využít v podzimním termínu a nebude je tedy muset udělovat znovu. U žáků odcházejících ze školy budou souhlasy s testováním skartovány. 

Pokud chcete přejít na PCR testování, můžete tak učinit v laboratořích, kde má dle aktuálních nařízení každý občan ČR zdarma nárok na 2 PCR testy nebo 4 antigenní testy měsíčně. Potvrzení o tomto testování následně stačí doložit ve škole a žák již nemusí být v daném týdnu testovaný znovu.

Děkujeme všem rodičům, kteří nám výše uvedené souhlasy poskytli, a přejeme Vám poklidný závěr letošního náročného a velmi netradičního školního roku.


/FI/