PCR testování na ZŠ Vančurova - informace pro rodiče

13.05.2021

Vážení rodiče, 

žáci některých tříd již dnes obdrželi informace, které souvisí s naším úsilím změnit druh testování žáků a zaměstnanců na naší škole z aktuálně používaného antigenního testování na testování pomocí PCR analýzy. Důvodů k tomuto kroku máme hned několik a prostřednictvím tohoto článku bychom Vám je rádi prezentovali.

Již v průběhu uplynulých měsíců, kdy naše škola fungovala jako škola určená pro děti rodičů pracujících v kritických infrastrukturách integrovaného záchranného systému ČR, jsme si vyzkoušeli a setkali se s různými druhy antigenních i PCR testů. Vzhledem k tomu, že se obáváme, že situace z letošního roku se může v budoucnu opakovat a testování žáků se může stát nezbytnou podmínkou pro zachování prezenční formy výuky na školách, chceme v tomto ohledu sáhnout po řešení, které nám připadá pro žáky šetrnější, komfortnější a přesnější. Po dohodě se zřizovatelem bychom rádi v nejbližších dnech zahájili, jakožto pilotní škola v Hodoníně, testování pomocí PCR testování ze slin. 

Testování bychom prováděli každý druhý pátek ve škole. Výsledek testu by byl znám již v sobotu a v případě pozitivního výsledku bude zákonným zástupcům zaslán prostřednictvím SMS zprávy.

Výhoda č. 1 - Pomocí metody PCR se žák dle aktuálně platných opatření ve školách testuje pouze 1x za 14 dnů

Výhoda č. 2 - PCR metoda je přesnější a citlivější, což je ověřeno rozsáhlou klinickou studií prováděnou v laboratořích Univerzity Karlovy Praha.

Výhoda č. 3 - Tzv. "žvýkací" RZ-PCR test je šetrnější formou odběru než stěr z přední části nosu v případě POC antigenního testu. Test se přímo nežvýká, ale pod tímto pojmenováním je mediálně známý.

Výhoda č. 4 - Veškeré vzorky jsou analyzovány v certifikované laboratoři metodou PCR.

Výhoda č. 5 - O případné pozitivitě se žák i rodič dozví již o víkendu, a to mimo třídní kolektiv, což je pro všechny menší psychická zátěž.

Jedinou nevýhodou tak zůstává administrativní zátěž, která je však zcela v režii školy a není rozhodně nad naše možnosti. Abychom mohli přejít na tento způsob testování, potřebujeme Váš souhlas s testováním dítěte touto formou a  také souhlas s předáváním výsledků testování škole.

Pokud se nám podaří získat v průběhu příštího týdne (nejpozději do středy 19. 5. 2021) souhlasy od všech zákonných zástupců, přešli bychom na tento spolehlivější způsob testování již od pátku 21. 5. 2021.

Formulář tiskopisu se souhlasem s PCR testováním dostanou všichni žáci během pátku a pondělí ve škole. Ke stažení bude od pondělí ZDE...

Jednoduchost použití uvedeného druhu testu a komfort pro žáky dokumentuje toto video...